siamtraffic@yahoo.com

ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง อาคารต้นสนทาวเวอร์

รายละเอียดตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง อาคารต้นสนทาวเวอร์ ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ จำนวน 2,791 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 65 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 3 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการอาคารต้นสนทาวเวอร์ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 ยี่ห้อ Tri-Star สอบถามราคาตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล […]

ตีเส้นจราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์

รายละเอียดตีเส้นจราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์ ลูกค้า : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 งานซ่อมปรับปรุงตีเส้นจราจรในโรงงาน จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 และรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจรอีกด้วย สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : […]

รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา ตีเส้นจราจรห้ามจอดสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 35 จุด ตีเส้นจราจรข้อความ “BUS STOP” จำนวน 35 จุด รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถตีเส้นจราจรเป็นข้อความ หรือตัวเลข รวมไปถึงรับทาสีขอบทางด้วยสีจราจร สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล […]

รับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม ลูกค้า : บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์ สีขาว เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 6,240 เมตร งานตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 95 ตัว งานตีเส้นทางม้าลาย จำนวน 50 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจรที่โครงการบิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่ […]

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงแพร่ ปริมาณ 5,005 ตรม.

รายละเอียดงานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงแพร่ ปริมาณ 5,005 ตรม. ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ (DWG.NO.RS – 603) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง – ห้วยแก๊ต ระหว่าง กม.285+135 – กม.288+250 (เป็นช่วงๆ) และในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง – ป่าเลา ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+000 ตามรายการดังนี้ งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 (สีขาว และสีเหลือง) ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 LS. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นตัวอักษร แคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นตัวอักษร แคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณงาน 170 เมตร ตีเส้นตัวอักษร และตัวเลข 3 หลัก รวมกัน 18 ช่อง รับเหมาตีเส้นจราจรที่หน่วยงานแคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 […]

ตีเส้นโรงงาน ซีเกท โคราช ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 24.68 ตร.ม.

รายละเอียดตีเส้นโรงงาน ซีเกท โคราช ตีเส้นทางม้าลาย เส้นกว้าง 0.40 เมตร ปริมาณ 24.68 ตารางเมตร ตีเส้นโรงงาน Seagate จังหวัดนครราชสีมา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน วัด ตีโส้นโรงงาน ฯลฯ สอบถามราคาตีเส้นโรงงานได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นโรงงาน […]