งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงแพร่ ปริมาณ 5,005 ตรม.

รายละเอียดงานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงแพร่ ปริมาณ 5,005 ตรม. ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ (DWG.NO.RS – 603) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง – ห้วยแก๊ต ระหว่าง กม.285+135 – กม.288+250 (เป็นช่วงๆ) และในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง – ป่าเลา ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+000 ตามรายการดังนี้ งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 (สีขาว และสีเหลือง) ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 LS. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นตัวอักษร แคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นตัวอักษร แคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณงาน 170 เมตร ตีเส้นตัวอักษร และตัวเลข 3 หลัก รวมกัน 18 ช่อง รับเหมาตีเส้นจราจรที่หน่วยงานแคนนอน จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 […]

ตีเส้นโรงงาน ซีเกท โคราช ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 24.68 ตร.ม.

รายละเอียดตีเส้นโรงงาน ซีเกท โคราช ตีเส้นทางม้าลาย เส้นกว้าง 0.40 เมตร ปริมาณ 24.68 ตารางเมตร ตีเส้นโรงงาน Seagate จังหวัดนครราชสีมา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน วัด ตีโส้นโรงงาน ฯลฯ สอบถามราคาตีเส้นโรงงานได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นโรงงาน […]

รับเหมาตีเส้นจราจรศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า

  รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจรศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า ตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 111 เมตร งานตีเส้นบั้ง (สีขาว-เหลือง) ปริมาณ 254 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรทางม้าลาย เส้นกว้าง 40 เซนติเมตร ปริมาณ 57 ตารางเมตร งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน วัด คอนโดมิเนียม ฯลฯ ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงยี่ห้อ Tri-Star มาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจร หรือราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : […]

รับเหมาตีเส้นจราจรที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจรที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลแก่งหางแมว ที่อยู่ : 3 หมู่ 22 ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ ตีเส้นจราจรสีขาว และสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 950 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 6 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 4 ตัว หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม […]

ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

รายละเอียดตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย ลูกค้า : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองพร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง และกะเทาะสีเดิมบริเวณอาคารจอดรถ และถนนรอบอาคารสำนักงานถนนสาทร งานกะเทาะสีเก่า ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว งานตีเส้นใหม่ ตีเส้นจอดรถสีเหลือง […]

รับตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สยามโตโยต้า นิคมอมตะ

รายละเอียดรับตีเส้นจราจรสยามโตโยต้า รับตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอรืโมพลาสติก จำนวน 1 งาน ตีเส้นสีขาว เส้นกว้าง 0.10 เมตร ปริมาณ 380 เมตร ตีเส้นอักษร STOP 2 จุด ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ตรง) 4 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน สยามโตโยต้า นิคมอมตะ บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จราจรทุกชนิด เช่น ป้ายจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร สีตีเส้นจราจร ฯลฯ รวมไปถึงรับเหมาตีเส้นจราจรตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ศาสนสถาน สถานศึกษา ฯลฯ บริษัทรับตีเส้นจราจรกรุงเทพ และปริมณฑล สอบถามราคารับตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 โทรสาร : 0-2294-0287-8 อีเมล : [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นจราจร ผลงานอื่นๆ : […]

Facebook