รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาทาสี สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับเหมาทาสีถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจรสภากาชาดไทย

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง

  1. ตีเส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นแบ่งช่องถนน เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1,755 เมตร
  2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 15 ตารางเมตร
  3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 28 ตัว
  4. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 6 ตัว
  5. กะเทาะเส้นแบ่งช่องเดิมออก ปริมาณ 740 เมตร
  6. กะเทาะลูกศรเดิมออก ปริมาณ 22 ตัว
  7. รับเหมาทาสีทับรอยลูกศรเดิม ปริมาณ 20 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 นอกจากนี้เรายังเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจรตามอาคาร โรงแรม สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สอบถามราคาราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร