การ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปพม่า

รายละเอียดการ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปพม่า

สีตีเส้นจราจร สีขาวจำนวน500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်ဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း traffic paint thermoplastic สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า traffic paint thermoplastic အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีเทอร์โมพลาสติก สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အရောင် thermoplastic အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีตีเส้น สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีตีเส้นถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สี มอก.542-2549 สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အရောင် ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန််းသုံးသတ်မှတ် စံ အဖြူရောင် စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင် စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း thermoplastic paint สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า thermoplastic paint အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สี thermoplastic สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အရောင် thermoplastic အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း ขายสีเทอร์โมพลาสติก สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ရောင်းသည် အဖြူအရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีทาถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุงส่ ส่งไปประเทศพม่า လမ်းသုတ်ဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีทาถนนสะท้อนแสง สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အလပ်ပါသောဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีทาพื้นถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းသုတ်ဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမှာသုံးတဲ့ဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีทาเส้นถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีจราจรทาถนน สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า လမ်းမှာဆွဲသောဆေး အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เทอร์โมพลาสติก สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า thermoplastic အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အပူရှိန်ဖြင့် အရည်ဖျော်ပြီး လိုရာပုံသွင်းနိုင်သော ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีตีเส้นจราจรสะท้อนแสง สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အရောင်ပြန်ပါသောလမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สีขาวจำนวน 500 ถุง สีเหลืองจำนวน 500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า အလပ်ပါသောအရောင် thermoplastic အဖြူရောင်စုစုပေါင်း 500 အတ် အဝါရောင်စုစုပေါင်း 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း traffic paint thermoplastic export to myanmar

 1. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR จำนวน 500 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 500 ถุง

การ์ดเรล จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM လမ်းဘေးအကာ စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM ราวกันอันตราย จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာ စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM ราวกั้นทางโค้ง จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM ကွေးနေသော လမ်းဘေးအန္တရာယ်ထိန်းအတား စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guardrail จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guardrail စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါြမန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guard rail จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guard rail စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w beam guardrail จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w beam guardrail စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w beam guard rail จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w beam guard rail စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guardrails จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guardrails စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံက်ိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guard rails จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM guard rails စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံက်ိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w-beam guardrails จำนวน 60 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w-beam guardrails စုစုပေါင်း 60 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM w-beam guard rails จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM w-beam guard rails စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ราวเหล็กลูกฟูก จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ခေါက်ထားသော သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောလမ်းဘေး အန္တရာယ်ထိန်းအတား စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါြမန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ခေါက်ထားသော သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောလမ်းဘေး အန္တရာယ်ထိန်းအတား စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါြမန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM จำหน่ายการ์ดเรล จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM guard rail ရောင်းသည် စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ထုပ်လုပ်ကည် ရောင်းသည် guard rail စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါ မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM W-Beam Guardrail จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM w-beam guardrail စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ราวกันชน จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ကားတိုက်မည့်နေရာကို အကာအကွယ်ပေးသော အတားအဆီးစုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM guardrail กรมทางหลวง จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM ကားတိုက်မည့်နေရာကို အကာအကွယ်ပေးသော အတားအဆီးစုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM จำหน่าย guard rail จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM guard rail ရောင်းသည် စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM Safety Guard Device จำนวน 147 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งออกไปประเทศพม่า สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM safety guard device စုစုပေါင်း 147 ပြား ပါဝင်သောပစ္စည်းပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့သွားပြီး လမ်းကြောင်း EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM

 1. ป้ายรหัส AR-02 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 84 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ไม่มีเฟรม
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิดไดมอนด์
 2. น๊อตยึดเสาปูน 1/2″ x 8″ เกลียวปลาย 2-1/2″ จำนวน 676 ตัว
 3. น๊อตยึดเสาปูน 1/2″ x 9″ เกลียวปลาย 2-1/2″ จำนวน 80 ตัว
 4. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 60 แผ่น
 5. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 66 ต้น
 6. แผ่นปลายชุบ จำนวน 12 แผ่น
 7. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 70 ตัว
 8. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 535 ตัว
 9. แหวนเหลี่ยม จำนวน 70 ตัว
 10. เป้าติดการ์ดเรล คางหมู 5.5 x 7.5 x 1 3 เซนติเมตร จำนวน 70 อัน
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้า
   • สายทาง EIN DU-ZAR TA PYIN 0.00-11.60 KM
 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 147 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 158 ต้น
 3. แผ่นปลายชุบ จำนวน 22 แผ่น
 4. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 165 ตัว
 5. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,270 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 165 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล คางหมู 5.5 x 7.5 x 1 3 เซนติเมตร จำนวน 160 อัน
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้า
   • สายทาง EIN DU-ZATHABYIN 11.60-24.14 KM

การสาธิตวิธีการตีเส้น ที่ EIN DU-ZAR TA PYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZAR TA PYIN မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร ที่ EIN DU-ZAR TA PYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZAR TA PYIN မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนน ที่ EIN DU-ZAR TA PYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZAR TA PYIN မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่ EIN DU-ZAR TA PYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZAR TA PYIN မြန်မာန်ိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่ EIN DU-ZAR TA PYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZAR TA PYIN မြန်မာန်ိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่ EIN DU-ZATHABYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZATHABYIN မြန်မာန်ိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ที่ EIN DU-ZATHABYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZATHABYIN မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ที่ EIN DU-ZATHABYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZATHABYIN မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น ที่ EIN DU-ZATHABYIN ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ EIN DU-ZATHABYIN မြန်မာနိုင်ငံ demonstration how to thermoplastic traffic markings ein du to za tha byin, myanmar

การสาธิตวิธีการใช้เครื่องตีเส้นจราจรสายทาง EIN DU-ZATHABYIN ในประเทศพม่า

น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 28 ปี๊บ ส่งออกไปประเทศพม่า ဆက်တဲ့ဆေးရေ စုစုပေါင်း 28 ပုံး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว 500 ถุง สีเหลือง 500 ถุง ส่งออกไปประเทศพม่า အရောင်thermoplastic အဖြူရောင် 500 အိတ် အဝါရောင် 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีตีเส้นถนน สีขาว 500 ถุง สีเหลือง 500 ถุง ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် အဖြူရောင် 500 အိတ် အဝါရောင် 500 အိတ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว สีเหลือง เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกเครื่องยนต์ ส่งออกไปประเทศพม่า အရောင် thermoplastic အဖြူရောင် အဝါရောင် လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် အရောင် thermoplasticအင်ဂျင် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว สีเหลือง ลูกแก้วโรยเส้นสะท้อนแสง เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกเครื่องยนต์ ส่งออกไปประเทศพม่า အရောင် thermoplastic အဖြူရောင် အဝါရောင် လမ်းစည်းမှာဖူးတဲ့ အရောင်ပြန်အမှုန့် လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် အရောင် thermoplastic အင်ဂျင် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း

 1. เครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกเครื่องยนต์ อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 2. ปากไถสีกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 3. กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสงกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง
  • รายการที่ 2-3 ประกอบเข้ากับรายการที่ 1
 4. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 500 ถุง
 5. สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 500 ถุง
 6. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 110 ถุง
 7. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 28 ปี๊บ

thermoplastic road marking machines export to myanmar เตาต้มคู่ ไดเร็กฮีท และเครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ส่งออกไปประเทศพม่า ဆေးရောင်ပျုတ်မီးဖို နဲ့ primer ဆေးရေမှုန့်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 2 เครื่อง ส่งออกไปประเทศพม่า primer ဆေးရေမှုန့်စက် စုစုပေါင်း 2 လုံး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศพม่า ဆေးအရောင်thermoplastic ပျုတ်မီးဖို ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း ปากไถสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศพม่า ဆေးရောင်ကျတဲ့ထွန်သွား ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มคู่ ไดเร็กฮีท แบบใช้เฟืองส่งออกไปประเทศพม่า အလိိုလျှေက်ဆေးရောင်ပျုတ်တဲ့အိုး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มสีตีเส้นส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် ပျုတ်မီးဖို ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มสีตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် ပျုတ်မီးဖို ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင် ပျုတ်မီးဖို ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เตาต้มสีตีเส้นจราจร และเครื่องตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင်ပျုတ်မီးဖို နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့စက်အရောင်thermoplastic ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นแบบอัตโนมัติส่งออกไปประเทศพม่า အလိုလျှောက်လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นจราจรแบบอัตโนมัติส่งออกไปประเทศพม่า အလိုလျှောက်လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นถนนแบบอัตโนมัติส่งออกไปประเทศพม่า အလိုလျောက်လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกแบบอัตโนมัติส่งออกไปประเทศพม่า အလိုလျှောက်လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့ အရောင်thermoplasticစက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့အရောင်thermoplastic စက် နဲ့ primer ဆေးရေမှုန့်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องตีเส้นถนน และเครื่องพ่นน้ำยาแท๊คโค้ดส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် နဲ့ ဆေးရေမှုန့်တဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ส่งออกไปประเทศพม่า primer ဆေးရေမှုန့်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สี COLD PLASTIC RED SPECIAL (ถัง) 20.2 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง ส่งออกไปประเทศพม่า အရောင် cold plastic red special(ပုံး)20.2 kg စုစုပေါင်း 1 ပုံး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း สี COLD PLASTIC จำนวน 1 ถัง ส่งออกไปประเทศพม่า အရောင် cold plastic စုစုပေါင်း 1 ပုံး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องจักรสำหรับงานตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲတဲ့စက်ပစ္စည်း ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศพม่า ဆေးရောင် thermoplasticပျုတ်တဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း thermoplastic road marking machines ส่งออกไปประเทศพม่า thermoplastic road machines ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องต้มสีตีเส้นส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင်ပျုတ်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องต้มสีตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင်ပျုတ်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องต้มสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲဆေးရောင်ပျုတ်စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เครื่องต้มคู่ ไดเร็กฮีท แบบใช้เฟืองส่งออกไปประเทศพม่า အလိုလျှေက်ဆေးရောင်ပျုတ်တဲ့စက် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း

 1. เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกเครื่องยนต์ อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
 2. ปากไถสีกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 3. กล่องโรยลูกแก้ว 15 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน
  • รายการที่ 2-3 ประกอบเข้ากับรายการที่ 1
 4. เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกเครื่องยนต์ อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 5. ปากไถสีกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 6. กล่องโรยลูกแก้ว 10 เซนติเมตร จำนวน 1 อัน
  • รายการที่ 5-6 ประกอบเข้ากับรายการที่ 4
 7. เตาต้มคู่ ไดเร็กฮีท แบบใช้เฟือง (สำหรับลานจอด) จำนวน 1 เครื่อง
 8. เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 9. สี COLD PLASTIC RED SPECIAL (ถัง) 20.2 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง

demonstration how to thermoplastic road markings kawkareik district myanmar เครื่องตีเส้น กอกะเร็ก ประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ เครื่องตีเส้นจราจร เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ กอกะเร็ก ประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲစက် primer ဆေးရေမှုန့်စက် ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้น ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การประกอบเตาต้มสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ပျုတ်တဲ့မီးဖိုရဲ့ စက်အစိတ်အပိုင်းများဆင်ခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การประกอบเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ပျုတ်တဲ့စက်အစိတ်အပိုင်းများဆင်ခြင်း နေရာ ကော့ကရိက်် မြန်မာနိုင်ငံ เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ပျုတ်တဲ့စက် နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ပျုတ်မီးဖို နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกแบบเตาคู่ ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic ပျုတ်တဲ့စက်စုံတွဲ နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนน ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้น ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนน ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้น kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นถนน kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก kawkareik လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก kawkareik လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการทาสีโคลด์พลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် cold plastic ဆိုးပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการทาสีถนนด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့ပစ္စည်း cold plastic နဲ့ လမ်းကိုအရောင်ဆိုးပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก kawkareik လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့ လမ်းကိုဆိုးပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น kawkareik လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း kawkareik การสาธิตวิธีการทำเครืองหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းပေါ်မှာပစ္စည်း cold plastic နဲ့ အမှတ်အသားလုပ်ပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการทำเครืองหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีโคลด์พลาสติก ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းပေါ်မှာပစ္စည်း cold plastic နဲ့ အမှတ်အသားလုပ်ပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการทาสี cold plastic ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် cold plastic နဲ့ လမ်းမှာဆိုးပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการทาสีถนนด้วยวัสดุ cold plastic ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် cold plastic နဲ့ လမ်းမှာဆိုးပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการทำเครืองหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุ cold plastic ที่กอกะเร็ก ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းပေါ်မှာပစ္စည်း cold plastic နဲ့ အမှတ်အသားလုပ်ပြခြင်း နေရာ ကော့ကရိက် မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้น ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนน ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศพม่า လက်တွေ့အရောင် thermoplastic နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ประเทศพม่า လက်တွေ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ประเทศพม่า လက်တွေ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ การสาธิตวิธีการตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น ประเทศพม่า လက်တွေ့လမ်းမျဥ်းဆွဲစက်နဲ့လမ်းမျဥ်းဆွဲပြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ ตีเส้นจราจร ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲသည် နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ ตีเส้นถนน ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า လမ်းမျဥ်းဆွဲသည် နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที่กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า အရောင် thermoplastic နဲ့ လမ်းမျဥ်းဆွဲသည် နေရာ ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ กอกะเร็ก กม.154 กับ กม.159 ประเทศพม่า ကော့ကရိက် 154 KM နဲ့ 159 KM မြန်မာနိုင်ငံ

การสาธิตวิธีการตีเส้นจราจร และการทาถนนด้วยสีโคลด์พลาสติกที่ KAWKAREIK ประเทศพม่า

แผ่นเหล็กสำหรับยึดเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအကာ အလပ်ပါသောသံပြား ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း การยึดเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรลกับแผ่นเหล็ก ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအကာ အလပ်ပါသောသံပြား ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအကာ အလပ်ပါသောသံပြား ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าสะท้อนแสงคางหมูสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้าสำหรับติดการ์ดเรล ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအကာမှာ ထည့်တဲ့ အလပ်ပါသောစတေကာအဝါရောင် သံပြား နုစ်မျက်နှာ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าคางหมูสะท้อนแสงติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้าสำหรับติดการ์ดเรล ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအကာမှာ ထည့်တဲ့ အလပ်ပါသောစတေကာအဝါရောင် သံပြား နုစ်မျက်နှာ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าคางหมูสะท้อนแสงติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้าสำหรับติดราวกันอันตราย ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာမှာ ထည့်တဲ့ အလပ်ပါသောစတေကာအဝါရောင်သံပြား နုစ်မျက်နှာ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าคางหมูสะท้อนแสงติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้าสำหรับติดราวกันชน จำนวน 189 อัน ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာမှာ ထည့်တဲ့ အလပ်ပါသောစတေကာအဝါရောင်သံပြား နုစ်မျက်နှာ စုစုပေါင်း 189 ခု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าคางหมูสำหรับติดราวกันชน จำนวน 189 อัน ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာမှာ ထည့်တဲ့သံပြား စုစုပေါင်း 189 ခု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း เป้าคางหมูสำหรับติดราวกันอันตราย จำนวน 189 อัน ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာမှာ ထည့်တဲ့သံပြား စုစုပေါင်း 189 ခု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း การ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร จำนวน 676 เมตร ส่งออกไปประเทศพม่า guard rail အထူ 3.2 MM.စုစုပေါင်း 676 M. ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร จำนวน 676 เมตร ส่งออกไปประเทศพม่า ကွေးနေသော လမ်းဘေးအန္တရာယ်ထိန်း အတား အထူ 3.2 MM. စုစုပေါင်း 676 M. ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း guardrails ส่งออกไปประเทศพม่า guardrails ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း การ์ดเรล ป้ายจราจร หมุดติดถนน ส่งออกไปประเทศพม่า guard rail အန္တရာယ်ကင်းရင်းရေးဆိုင်းဘုတ် လမ်းရောင်ပြန် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း ราวกันอันตราย ป้ายเตือน หมุดสะท้อนแสง ส่งออกไปประเทศพม่า လမ်းဘေးအန္တရာယ်အကာ သတိပေးဆိုင်းဘုတ် လမ်းရောင်ပြန် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်း การ์ดเรล 2 ชั้น และเป้าสะท้อนแสง ติดตั้งที่ประเทศพม่า guard rail 2 ထက် နဲ့ လမ်ဘေးအကာမှာထည့်တဲ့သံပြားရောင်ပြန် မြန်မာပြည်မှာသွားလုပ်ပေးခဲ့သည်

 1. ป้ายรหัส ต.63 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 34 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์
 2. น๊อตยึดเสาปูน 1/2″ x 8″ เกลียวปลาย 2-1/2″ จำนวน 68 ตัว
 3. เป้าติดการ์ดเรลแบบติดบนเสา ขนาด 55 x 125 มิลลิเมตร จำนวน 97 แผ่น
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 1 หน้า
 4. หมุด 3M มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 253 อัน
 5. กาวอีพ็อกซี่ A และ B (ชุด) จำนวน 3 ชุด
  • สายทาง AH1-159 KM. และ 154 KM.

การ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร จำนวน 676 เมตร ประกอบด้วยประมาณงานดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 145 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 189 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 21 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 189 ตัว
 6. น๊อตการ์ดสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,608 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 189 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล คางหมู 5.5 x 7.5 x 13 เซนติเมตร จำนวน 189 อัน
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์สีเหลือง 2 หน้า
 9. ป้ายรหัส ต.63 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 46 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์ไดมอนด์ พ่นหลังสีเทา
 10. น๊อตยึดเสาปูน 1/2 x 8″ เกลียวปลาย 2-1/2″ จำนวน 92 ตัว
  • สายทาง EIN DU-ZATHABYIN

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก เครื่องตีเส้นจราจร

รับเหมาตีเส้นจราจร ที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รับเหมาตีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรความหมาย โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาสีเทอร์โมพลาสติก โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรขาวเหลือง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาสีจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ความหมายสีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขายสีเทอร์โมพลาสติก โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สีเทอร์โมพลาสติก tri star โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ช่องจอดรถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้นจอดรถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้น ช่อง จอด รถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้นถนน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้น โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบบลูกศรจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับตีเส้นถนน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับตีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ลูกศรบอกทิศทาง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรขาวเหลือง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร ที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลแก่งหางแมว
ที่อยู่ : 3 หมู่ 22 ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

 1. ตีเส้นจราจรสีขาว และสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 950 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 6 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 4 ตัว
  • หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri-Star ใช้สำหรับตีเส้นจราจร มาตรฐานมอก. 542-2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจรมาตรฐานกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

สีทาเส้นจราจรมอก.542-2549 ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ

รถบรรทุกรอขึ้นสีทาเส้นจราจร มอก.542-2549 รถบรรทุกรอขึ้นสีทาเส้นจราจร มอก.542-2549 ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS น้ำยาไพรเมอร์ หรือแทคโค้ด รับเหมาสีทาเส้นจราจร มอก.542-2549 งานสีทาเส้นจราจร มอก.542-2549 สีตีเส้นลานจอดรถ มอก.542-2549 สีตีเส้นจราจรลาดยาง มอก.542-2549 สีตีเส้นจราจร มอก.542-2549 สีทาเส้นจราจรใช้เครื่องตีเส้นจราจร มอก.542-2549
สีทาเส้นจราจรมอก.542-2549 สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 150 ถุง สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR จำนวน 500 ถุง ลูกแก้วโรยเส้น POTTERS จำนวน 40 ถุง ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ รถพ่วงรอซื้อสีตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ขายรับสีทาเส้นจราจร มอก.542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สีทาเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติก จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ วัสดุเทอร์โมพลาสติก จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ งานสีทาเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นลานจอดรถ จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นจราจรลาดยาง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ซื้อสีตีเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ขายรับตีเส้นจราจร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ

รายละเอียด สีทาเส้นจราจรมอก.542-2549 ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ

 • สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 150 ถุง
 • สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 500 ถุง
 • ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 40 ถุง
 • น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แทคโค้ด) จำนวน 5 ปี๊ป
 • ส่งสีทาเส้นจราจรที่จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาเส้นจราจร หรือสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีทาเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีทาเส้นจราจร

รับตีเส้นถนน ที่หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รับตีเส้นถนน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี รับเหมาตีเส้นจราจร CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทตีเส้นจราจร CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ตีเส้นลานจอดรถ CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด รับตีเส้นถนน ที่หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

 • งานรับตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก 1 งาน
 • หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้
 1. ตีเส้นกว้าง 0.10 เมตร ความยาวรวม 660 เมตร
 2. กะเทาะเส้นเก่า 240 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นบริษัทตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกด้วยเครื่องตีเส้นจราจร บริษัทฯ รับตีเส้นจราจรกรุงเทพ และปริมณฑลตามโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นถนน

สีจราจรทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ

สีจราจรทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร สีทาถนน วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีจราจรทาถนน สุโขทัย ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติก สุโขทัย ภาคเหนือ วัสดุเทอร์โมพลาสติก สุโขทัย ภาคเหนือ สีทาถนน สุโขทัย ภาคเหนือ สีตีเส้นจราจร สุโขทัย ภาคเหนือ สีตีเส้นถนน สุโขทัย ภาคเหนือ สีจราจรตีเส้นถนน สุโขทัย ภาคเหนือ
สีเทอร์โมพลาสติกมอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 750 ถุง (15 ตัน) ส่งสีจราจรทาถนน ไปจังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ สอบถามราคา สีจราจรทาถนน ได้ที่โทรศัพท์ 0-2294-0281-6 สีจราจรทาถนน สุโขทัย ภาคเหนือ สีจราจรเทอร์โมพลาสติกทาถนน สุโขทัย ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติกจราจรทาถนน สีตีเส้นจราจร

รายละเอียด สีจราจรทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ

 • สีเทอร์โมพลาสติกมอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 750 ถุง
 • ส่งสีจราจรทาถนนไปจังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีจราจรทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีจราจรทาถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีจราจรทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก

การตีเส้นจราจร และทาสีน้ำมันจราจรบนถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9

การตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้นจราจร Potters น้ำยาไพรเมอร์รองพื้นก่อนการตีเส้นจราจร การตีเส้นจราจรบนถนน การดีดเชื่อกเป็นแนวสำหรับการตีเส้นจราจร การพ่นน้ำยาไพรเมอร์รองพื้น สีตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ผู้ผลิตสีตีเส้นจราจร และรับเหมาตีเส้นจราจร ซื้องานตีเส้นจราจร สินค้างานตีเส้นจราจร ขายงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรบนถนน ร้านงานตีเส้นจราจร การตีเส้นจราจรบนถนน วิธีตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร ราคางานตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจรกรุงเทพ ตีเส้นจราจรลาดยาง การตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 งานตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 การตีเส้นจราจรบนถนน แกรนด์ พระราม 9 สีตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 การทาสีถนนสัญลักษณ์คนข้ามถนน สีน้ำมันทาถนน รับตีเส้นจราจร และทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 ทาสีถนนด้วยสีน้ำมัน แกรนด์ พระราม 9 ทาสีถนนด้วยสีน้ำมันข้อความ "Look Right" แกรนด์ พระราม 9 เตรียมทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 งานตีเส้นจราจรทางม้าลายแบบบาร์โค้ด และทาสีถนนเป็นข้อความ แกรนด์ พระราม 9 ทาสีถนนเป็นข้อความ และสัญลักษณ์คนข้ามถนน แกรนด์ พระราม 9 ทาสีถนนสัญลักษณ์คนข้ามถนน แกรนด์ พระราม 9 ผู้ผลิตสีตีเส้นจราจร และรับเหมาตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 งานทาสีสัญกลักษณ์คนข้ามถนน ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ "BEWARE" ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ "BEWARE" แกรนด์ พระราม 9 ทาสีน้ำมันสัญลักษณ์คนข้ามถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ทาสีน้ำมัน "BEWARE" ซื้องานตีเส้นจราจร และทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 ทาสีถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9 สินค้างานตีเส้นจราจร และทาสีถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ขายงานตีเส้นจราจร และทาสี แกรนด์ พระราม 9 รับเหมาทาสีถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9 เครื่องหมายจราจรบนถนน แกรนด์ พระราม 9 ร้านงานตีเส้นจราจร และทาสี แกรนด์ พระราม 9 การตีเส้นจราจรบนถนน และทาสีข้อความ แกรนด์ พระราม 9 รับเหมาตีเส้นจราจร และทาสีถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร และทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 ราคางานตีเส้นจราจร แกรนด์ พระราม 9 รับตีเส้นจราจรกรุงเทพ และทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจรลาดยาง และทาสีถนน แกรนด์ พระราม 9 งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก และทาสีน้ำมันจราจร เดอะแกรนด์ พระราม 9 งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก และทาสีน้ำมันจราจร The Grand Rama 9 งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก และทาสีน้ำมันจราจร The Grand พระราม 9

รายละเอียด การตีเส้นจราจร และทาสีน้ำมันจราจรบนถนน เดอะ แกรนด์ พระราม 9

 • งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก และทาสีน้ำมันจราจร โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • โครงการ แกรนด์ พระราม 9 ส่วนที่ 3.1 (U-Place)
 1. ตีเส้นทางม้าลาย แบบบาร์โค้ด สีขาว จำนวน 1 ชุด
 2. ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ “STOP” จำนวน 1 ชุด
 3. ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ “BEWARE” จำนวน 2 ชุด
 4. ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ “LOOK LEFT” จำนวน 2 ชุด
 5. ทาสีน้ำมัน HighWay ข้อความ “LOOK RIGHT” จำนวน 2 ชุด
 6. ทาสีน้ำมัน HighWay สัญลักษณ์ คนข้ามถนน จำนวน 4 ชุด

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจร และรับตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร สอบถามราคางานตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตีเส้นจราจร

สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีตีเส้นจราจรพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา thermoplastic road marking paint export to cambodia thermoplastic road marking export to cambodia สีตีเส้นจราจรพลาสติก สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว สีตีเส้นจราจรสีขาว สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว thermoplastic road marking paint thermoplastic road marking

รายละเอียด สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ลูกค้า : ประเทศกัมพูชา

 1. สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 690 ถุง
 2. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 50 ถุง

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีสำหรับตีเส้นจราจร หรือสีเทอร์โมพลาสติก และจำหน่ายเครื่องตีเส้นจราจร รวมไปถึงรับเหมาตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจรพลาสติก ลูกแก้วโรยเส้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save