สีตีเส้นจราจรราคาถูกปริมาณ 33,000 กก. ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ราคางานสีตีเส้นจราจร ราคารับเหมาสีตีเส้นจราจร มาตรฐานงานสีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจรราคาถูก สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรราคาถูกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคางานสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคารับเหมาสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา มาตรฐานงานสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายละเอียดสีตีเส้นจราจรราคาถูก

  • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 23,000 กิโลกรัม
  • สีตีเส้นจราจรสีเหลือง จำนวน 10,000 กิโลกรัม
  • ลูกแก้วสะท้อนแสงพ๊อตเตอร์ จำนวน 7,000 กิโลกรัม
  • กรวยจราจรขนาดสูง 75 เซนติเมตร จำนวน 15 ใบ
  • สินค้าทั้งหมดส่งออกไปประเทศกัมพูชา

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรราคาถูกชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจรราคาถูก