รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา

รับเหมาตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยบูรพา thermoplastic road marking service มหาวิทยาลัยบูรพา ตีเส้น มหาวิทยาลัยบูรพา ตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยบูรพา ตีเส้นถนน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ตีเส้นจราจรห้ามจอดสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 35 จุด
 2. ตีเส้นจราจรข้อความ “BUS STOP” จำนวน 35 จุด
  • รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการมหาวิทยาลัยบูรพา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถตีเส้นจราจรเป็นข้อความ หรือตัวเลข รวมไปถึงรับทาสีขอบทางด้วยสีจราจร สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

รับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม

รับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้น บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนน บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม line marking service บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม

ลูกค้า : บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด

 1. งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์ สีขาว เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 6,240 เมตร
 2. งานตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 95 ตัว
 3. งานตีเส้นทางม้าลาย จำนวน 50 ตารางเมตร
  • รับเหมาตีเส้นจราจรที่โครงการบิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

รับเหมาตีเส้นจราจร ที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รับเหมาตีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรความหมาย โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาสีเทอร์โมพลาสติก โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรขาวเหลือง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาสีจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ความหมายสีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขายสีเทอร์โมพลาสติก โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สีเทอร์โมพลาสติก tri star โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ช่องจอดรถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้นจอดรถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้น ช่อง จอด รถ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้นถนน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตีเส้น โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบบลูกศรจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับตีเส้นถนน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับตีเส้นจราจร โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ลูกศรบอกทิศทาง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นจราจรขาวเหลือง โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร ที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลแก่งหางแมว
ที่อยู่ : 3 หมู่ 22 ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

 1. ตีเส้นจราจรสีขาว และสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 950 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 6 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 4 ตัว
  • หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri-Star ใช้สำหรับตีเส้นจราจร มาตรฐานมอก. 542-2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจรมาตรฐานกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

รับตีเส้นถนน ที่หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รับตีเส้นถนน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี รับเหมาตีเส้นจราจร CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทตีเส้นจราจร CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ตีเส้นลานจอดรถ CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด รับตีเส้นถนน ที่หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

 • งานรับตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก 1 งาน
 • หน่วยงาน CANON นิคม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้
 1. ตีเส้นกว้าง 0.10 เมตร ความยาวรวม 660 เมตร
 2. กะเทาะเส้นเก่า 240 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นบริษัทตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกด้วยเครื่องตีเส้นจราจร บริษัทฯ รับตีเส้นจราจรกรุงเทพ และปริมณฑลตามโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นถนน

รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาทาสี สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับเหมาทาสีถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับเหมาตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง ตีเส้นทางม้าลาย และรับเหมาทาสีทับรอยลูกศรเดิม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง

 1. ตีเส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นแบ่งช่องถนน เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1,755 เมตร
 2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 15 ตารางเมตร
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 28 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 6 ตัว
 5. กะเทาะเส้นแบ่งช่องเดิมออก ปริมาณ 740 เมตร
 6. กะเทาะลูกศรเดิมออก ปริมาณ 22 ตัว
 7. รับเหมาทาสีทับรอยลูกศรเดิม ปริมาณ 20 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 นอกจากนี้เรายังเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจรตามอาคาร โรงแรม สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สอบถามราคาราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

บจก.สยามทราฟฟิค ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โครงการ SB ราชพฤกษ์

ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร SB ราชพฤกษ์ รับเหมาตีเส้นจราจร SB ราชพฤกษ์ ตีเส้นจราจรล่าสุด SB ราชพฤกษ์

รายละเอียด บจก.สยามทราฟฟิค ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โครงการ SB ราชพฤกษ์

งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ SB ราชพฤกษ์

 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ, ตีเส้นตาราง ปริมาณ 495 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 14 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจร และรับทาสีจราจรตามขอบทาง(ฟุตบาท) สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร

รับตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

ตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง ตีเส้นลานจอดรถ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง วิธีตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นจราจร กรุงเทพ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

รายละเอียด รับตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

 • ลูกค้า : บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • ที่อยู่ : 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 1. ตีเส้นลานจอดรถ และสนามทดสอบ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1100 เมตร
 2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 16 ตารางเมตร
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (ตรง) จำนวน 4 ตัว
 4. กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกเดิม (เส้นแบ่งช่อง) ปริมาณ 109 เมตร
  • รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการปรับปรุงงานตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง
 5. ทาสีน้ำมันสีดำ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 90 เมตร

สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นถนน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save