งานติดตั้งป้ายบังคับที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สำโรง สมุทรปราการ

ป้ายบังคับในโรงงาน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

ป้ายบังคับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้าย ป้ายบังคับในโรงงาน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้าย ป้ายบังคับ ป้ายจราจร ป้าย ป้ายบังคับ ป้าย ป้ายจราจร ป้าย ป้ายบังคับในโรงงาน ป้าย ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้าย

รายละเอียดงานติดตั้งป้ายบังคับที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

 • บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ป้ายบังคับ

 1. ป้าย “วงเวียน” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 2. ป้าย “หยุด” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 3. ป้าย “ห้ามเลี้ยวซ้าย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 4. ป้าย “ห้ามเลี้ยวขวา” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 5. ป้าย “ห้ามเข้า” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 6. ป้าย “ห้ามแซง” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 7. ป้าย “ห้ามตรง” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้าย “ให้เลี้ยวซ้าย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 9. ป้าย “ให้เลี้ยวขวา” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 10. ป้าย “ตรงไป” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 11. ป้าย “ห้ามกลับ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 12. แคลมป์ยึดป้าย จำนวน 44 ชุด รายการที่ 1-11 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
 • รายการที่ 1-11 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบังคับ