แผงกั้นจราจร กรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรอื่นๆ เซ็นทรัลเฟสติวัล

แผงกั้นจราจร กรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรอื่นๆ เซ็นทรัลเฟสติวัล

การเชื่อมเหล็กเพื่อทำแผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจรก่อนนำไปพ่นสีขาวแดง แผงกั้นจราจรขาวแดง แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานขาวแดง การแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้น การแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้นจราจร การแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้นถนน การแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงเหล็กกั้นจราจร แผงเหล็กกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน แผงเหล็กกั้นถนนแข็งแรงทนทาน ล้อแผงกั้นจราจร การนำแผงกั้นจราจรขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งให้ลูกค้า แผงกั้นจราจรแบบมีล้อ และไม่มีล้อ แบริเออร์ แบริเออร์เหล็ก แผงเหล็กขาวแดง แผงกั้นจราจร เซ็นทรัล เชียงใหม่ แผงกั้นจราจร เชียงใหม่ การวยจราจร เซ็นทรัล แผงกั้นจราจร และอุปกรณ์จราจร รถบรรทุกแผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจร หาดใหญ่ แผงกั้นจราจร เซ็นทรัล หาดใหญ่

รายละเอียดแผงกั้นจราจรเซ็นทรัลเฟสติวัล

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ 800 ใบ
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 250 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร (มีจุกยางรองที่ขา) 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 150 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • ล้อแกนพลาสติก ไนล่อนหุ้มยางแบบแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1,000 ลูก
2. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ 900 ใบ
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 250 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร (มีจุกยางรองที่ขา)  100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 150 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • ล้อแกนพลาสติก ไนล่อนหุ้มยางแบบแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1,000 ลูก
 • ยูโรเทป ขาว-แดง ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร 20 ม้วน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นจราจร กรวยจราจร และยูโรเทป