แผงกั้นจราจรพร้อมป้ายข้อความ “อบจ. ตรัง” กรวยจราจร กำแพงน้ำ

แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน อบจ.ตรัง

แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร อบจ.ตรัง แผงกั้นจราจรยึดป้ายอบจ.ตรัง ราคาแผงกั้นจราจรยึดป้ายอบจ.ตรัง แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานยึดป้ายอบจ.ตรัง แผงกั้นจราจร อบจ.ตรัง แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน อบจ.ตรัง แผงกั้น อบจ.ตรัง แผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน กำแพงน้ำ กรวย อบจ.ตรัง กรวยสะท้อนแสง อบจ.ตรัง กรวยพลาสติก อบจ.ตรัง กรวยพลาสติกสะท้อนแสง อบจ.ตรัง กรวยจราจร กรวยจราจร อบจ.ตรัง กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ อบจ.ตรัง กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อบจ.ตรัง กรวยกั้นถนน อบจ.ตรัง กรวยกั้นถนนสะท้อนแสง อบจ.ตรัง

รายละเอียดอุปกรณ์จราจร อบจ. ตรัง

1. กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร (แบบนิ่ม) คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ แถบล่างสกรีนข้อความ “อบจ. ตรัง” จำนวน 30 ใบ
2. แผงกั้นแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.50 เมตร จำนวน 35 แผง
3. ป้ายติดหน้าแผง
– แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
– ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา สกรีนข้อความสีดำ “อบจ. ตรัง” จำนวน 35 แผ่น
4. กำแพงน้ำสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 8 อัน