แบริเออร์พลาสติก แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ทม. สุไหงโก-ลก

แบริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก

แบริเออร์ ทม.สุไหงโก-ลก แบริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำ ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก แบริเออร์กั้นน้ำ ทม.สุไหงโก-ลก แผงกั้นพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก wแผงกั้นพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวย ทม.สุไหงโก-ลก กรวยพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก กรวยพลาสติกสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก การยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้น ป้าย ทม.สุไหงโก-ลก ขั้นตอนการยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้นจราจร การยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้นจราจร แผงกั้นยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก แผงกั้น ทม.สุไหงโก-ลก แผงกั้นจราจร ทม.สุไหงโก-ลก กรวยกั้นถนน ทม.สุไหงโก-ลก กรวยกั้นถนน ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวย ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวยจราจรสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวยถนนสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก ป้ายข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ป้าย และกรวย ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ป้าย และกรวยสะท้อนแสง ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก กรวยสะท้อนแสง ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก กรวย ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงกั้นจราจร ป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงกั้นถนน ป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงเหล็กกั้นถนน

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติก แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ทม. สุไหงโก-ลก

  • กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร (แบบนิ่ม) คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ แถบล่างสกรีนข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” สีดำ จำนวน 74 ใบ
  • แผงกั้นแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.50 เมตร จำนวน 50 แผง
  • ป้ายติดหน้าแผง แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา สกรีนข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” จำนวน 50 แผ่น
  • กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม ยาว 1.0 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” จำนวน 10 อัน
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร แผงกั้น ป้าย แบริเออร์พลาสติก