ราวเหล็กลูกฟูก หรือการ์ดเรลติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

ราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร ลูกฟูกเหล็กราวหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร แผ่นลูกฟูกเหล็กราวหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร การ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร เสาการ์ดเรล เสาการ์ดเรลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร เสาการ์ดเรลยาว 2 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หลุมสำหรับติดตั้งการ์ดเรล หลุมสำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ขุดเรียบร้อยแแล้ว การ์ดเรลติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวเหล็กลูกฟูกติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกันอันตรายติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกั้นอันตรายติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกั้นทางโค้งติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกันทางโค้งติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ลูกฟูกเหล็กราวติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี Guardrail หนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ลูกฟูกราวเหล็กหนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกันทางโค้งหนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การ์ดเรลติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวเหล็กลูกฟูกการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ราวกันอันตรายติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งราวกันอันตรายที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งการ์ดเรลที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งการ์ดเรล ราวกันอันตรายที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้ง guard rail ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี guard rail ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้ง guardrail ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี guardrail ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรช่องเม็ก ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก

รายละเอียดการ์ดเรลติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

 • ราวเหล็กลูกฟูกขนาดหนา 3.2 มิลลิเมตร
 • แผ่นการ์ดเรลทั้งหมด 1,041 แผ่น หรือปริมาณ  4,164 เมตร
 • เป้าติดการ์ดเรลชนิด Engineer Grade 1 หน้า สีขาว จำนวน 659 อัน
 • เป้าติดราวเหล็กลูกฟูกชนิด High Intensity Grade แบบกลมขนาด 10 เซนติเมตร 1 หน้า สีขาว จำนวน 542 อัน
 • เป้าสะท้อนแสงชนิด High Intensity Grade แบบกลมขนาด 10 เซนติเมตร 1 หน้า สีเหลือง จำนวน 52 อัน
 • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร เกรด EG สีขาว จำนวน 652 แผ่น
 • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร เกรด HI สีขาว จำนวน 542 แผ่น
 • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร เกรด HI สีเหลือง จำนวน 53 แผ่น
 • การ์ดเรลทั้งหมดติดตั้งที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ดูรายละเอียดการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก

กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies

กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies

กรวยติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies กรวยติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวย EAS Maritime Agencies กรวยจราจร EAS Maritime Agencies

กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีน “E.A.S Maritime Agencies”

 • กรวยพลาสติกขนาดสูง 70 เซนติเมตร
 • ฐานของกรวยกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร
 • ทำจากพลาสติกชนิด EVA มีคุณสมบัตินิ่ม เกรดเอ รถทับไม่แตก
 • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์อายุกาว 5 ปี
 • สกรีนคำว่า “E.A.S Maritime Agencies”
 • จำนวน 300 ใบ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยพลาสติก

 

กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีน Sangsiri MLK 180 ใบ

กรวย Sangsiri MLK กรวยกั้นถนน Sangsiri MLK กรวยจราจรพลาสติก Sangsiri MLK กรวยจราจร Sangsiri MLK

กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีน Sangsiri MLK 180 ใบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร

การ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์

การ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์

 • การ์ดเรลมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
 • ติดตั้งก่อนทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)ทั้งขาเข้า และขาออก
 • ปริมาณงานการ์ดเรลทั้งหมด 4,000 เมตร
 • ติดเป้าสะท้อนแสงชนิดสี่เหลี่ยมคางหมูที่การ์ดเรลทุกแผ่น
 • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่เสาการ์ดเรลทุกต้น

แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบ แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน

แผ่นการ์ดเรล และเสาการ์ดเรลวางเรียงกันเพื่อรอติดตั้ง แผ่นการ์ดเรล และเสาการ์ดเรลรอติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล การติดตั้งการ์ดเรล

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์ งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์) การ์ดเรลมอก. 248-2531

การ์ดเรลก่อนตั้งแนวระดับ การ์ดเรลก่อนเทปูนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การประกอบแผ่นการ์ดเรลเข้ากับเสาการ์ดเรล แผ่นปลายปิดการ์ดเรล

การประกอบแผ่นปลายปิดการ์ดเรล การติดตั้งแผ่นปลายการ์ดเรล แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรล การ์ดเรลที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การ์ดเรลมอเตอร์เวย์บางส่วนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เป้าสะท้อนแสงแบบคางหมูที่ติดกับแผ่นการ์ดเรล การ์ดเรลในมอเตอร์เวย์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วบริเวณทางออกฉะเชิงเทรา

การ์ดเรลในมอเตอร์เวย์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วใกล้ทางออกฉะเชิงเทรา เป้าสะท้อนแสงติดที่แผ่นการ์ดเรล และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดที่เสาการ์ดเรล แผ่นปลายการ์ดเรล น๊อตสั้น น๊อตยาว แหวนรองน๊อตสำหรับประกอบแผ่นการ์ดเรลกับเสา

การติดตั้งการ์ดเรล ประกอบแผ่น และเสาการ์ดเรลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังแผ่นปลายการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล