กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies

กรวยยาง EAS Maritime Agencies

กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies กรวยพลาสติกติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies

กรวยติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EAS Maritime Agencies กรวยติดสติ๊กเกอร์ EAS Maritime Agencies กรวย EAS Maritime Agencies กรวยจราจร EAS Maritime Agencies

กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีน “E.A.S Maritime Agencies”

  • กรวยพลาสติกขนาดสูง 70 เซนติเมตร
  • ฐานของกรวยกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร
  • ทำจากพลาสติกชนิด EVA มีคุณสมบัตินิ่ม เกรดเอ รถทับไม่แตก
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์อายุกาว 5 ปี
  • สกรีนคำว่า “E.A.S Maritime Agencies”
  • จำนวน 300 ใบ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยพลาสติก