ไม้กระดกติดตั้งโตโยต้า โรงงานเกตเวย์ จำนวนไม้กั้นจราจร 7 ชุด

ไม้กั้นรถ ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ไม้กระดก ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ไม้กั้นรถ ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) เครื่องปิดกั้น ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) แบริเออร์ ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ไม้กระดกกั้นรถ ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ไม้กั้นจราจร ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

รายละเอียดไม้กระดกติดตั้งโตโยต้า โรงงานเกตเวย์

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

1. ชุดกล่องแขนไม้กระดกไม่มีปีก ตุ้มกลม และเหลี่ยม 7 ชุด
– แขนไม้กั้นจราจรยาว 4.00 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สีขาวสลับแดง
2. ป้ายข้อความ “หยุด-ตรวจ” 7 แผ่น
– แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ EG

  • ติดตั้งไม้กระดกกั้นรถที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) 74 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไม้กระดก