ป้ายเตือน ผิวทางขรุขระ ป้ายทางแยก ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายบังคับจราจร

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ ต.36 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ตัว T บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ต.13 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา ต.14 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์คนข้าม ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย บ.43 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา บ.44 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ P บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว บ.37 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามจอดรถ บ.29 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายหยุด บ.1 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามเข้า บ.5 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายจำกัดความสูง 6 เมตร บ.35 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย เฉพาะรถบรรทุก บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายรถสวนทาง เฉพาะรถเล็ก บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม. ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ต-53 ขนาด 60 x 60 ซม. บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียด ป้ายเตือน ผิวทางขรุขระ ป้ายทางแยก ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายบังคับจราจร

 1. ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ ต.36 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 2. ป้ายเตือนทางแยก ตัว T ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 3. ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา ต.14 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ต.13 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 5. ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว บ.37 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย บ.43 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา บ.44 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้ายสัญลักษณ์ P ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 9. ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม. ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 10. ป้ายจำกัดความสูง 6 เมตร บ.35 จำนวน 3 แผ่น
 11. ป้ายห้ามจอดรถ บ.29 จำนวน 1 แผ่น
 12. ป้ายห้ามเข้า บ.5 จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายหยุด บ.1 จำนวน 3 แผ่น
 14. ป้ายรถสวนทางเฉพาะรถเล็ก ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายสัญลักษณ์คนข้าม ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 16. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามเลี้ยวซ้าย ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายจราจรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ ป้ายทางหลวง ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เป็นต้น สอบถามราคาป้ายเตือน และราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน และป้ายบังคับ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง

ป้ายระวังรถบรรทุกจอดไหล่ทาง ขนาด 50 x 100 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก พร้อมสัญลักษณ์ ขนาด 50 x 100 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนโค้งซ้าย ต.3 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายเตือนโค้งขวา ต.4 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายเตือนทางแยก ต.13 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายเตือนรถกระโดด ต.35 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายจำกัดความสูง 5 เมตร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายสัญลักษณ์ห้ามกลับรถ บ.6 ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายห้ามจอด บ.29 ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายจำกัดความเร็ว 40 กม./ชม. บ.32 ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายห้ามจอด พร้อมสัญลักษณ์ลูกศรซ้ายขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด ป้ายสัญลักษณ์ P ห้ามจอดตลอดแนว NO PARKING ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร บริษัท เน็คซ เอเซีย จำกัด

รายละเอียด ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน และป้ายบังคับ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง

 1. ป้ายระวังรถบรรทุกจอดไหล่ทาง ขนาด 50 x 100 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก พร้อมสัญลักษณ์ ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนโค้งซ้าย ต.3 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายเตือนโค้งขวา ต.4 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 5. ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายเตือนรถกระโดด ต.35 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีเหลือง อักษร เส้นขอบ และสัญลักษณ์สีดำ
 7. ป้ายจำกัดความสูง 5 เมตร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีเหลือง อักษรสีดำ เส้นขอบสีดำ
 8. ป้ายสัญลักษณ์ P ห้ามจอดตลอดแนว NO PARKING ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ เส้นขอบสีแดง
 9. ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีแดง อักษร และเส้นขอบสีขาว
 10. ป้ายบังคับ บ.6 สัญลักษณ์ห้ามกลับรถ แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 11. ป้ายจำกัดความเร็ว 40 บ.32 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ เส้นขอบสีแดง
 12. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด บ.29 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบสีแดง
 13. ป้ายจราจรห้ามจอด พร้อมสัญลักษณ์ลูกศรซ้ายขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร
  • ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับจราจร ป้ายสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจรห้ามจอด ป้ายจำกัดความสูง ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์ สอบถามราคาป้ายเตือน ราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายห้ามจอดได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือนต่าง ๆ ป้ายบังคับ ป้ายห้ามจอด

ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ บือเล็งใต้-โกตาบารู จ.ยะลา

ป้ายเตือน เขตห้ามแซง โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเตือน เขตห้ามแซง ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายทางแยกข้างหน้า 700 เมตร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายทางแยกข้างหน้า 700 เมตร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จ.ยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จ.ยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จังหวัดยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือน เขตโรงเรียน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร เขตโรงเรียน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือน ระวังรถทางซ้าย ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร ระวังรถทางซ้าย ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนทางแยก ต.13 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางข้าม ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ต.5 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย ต.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย ต.46 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า ต.48 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ ต.49 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ต.29 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนระวังสัตว์ ต.58 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย ต.23 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับจราจร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความเร็ว บ.32 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว บ.32 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา บ.9 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายห้ามเลี้ยวขวา บ.9 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ห้ามแซง บ.4 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายห้ามแซง บ.4 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความสูง บ.35 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความสูง 2.50 เมตร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ หยุด บ.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายหยุด บ.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ให้ทาง บ.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ทาง บ.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายจุดกลับรถ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจุดกลับรถ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 เซนติเมตร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำสถานที่ น.2 อ.รามัน - อ.ศรีสาคร จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.5 บ้านทุ่งขมิ้น จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำสถานที่ น.5 บ้านทุ่งขมิ้น จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.2 อำเภอมายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง น.2 อำเภอมายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.3-60 จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านปาแล จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านบือแนบารู จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านบือแนบารู ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดยะลา เฟรมป้ายจราจร โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายจราจร โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายจราจร สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายบอกทาง สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.รามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.รือเสาะ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.มายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านหนองแรด จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านกาลูปัง จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านรามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านบือยอง จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านบาลูกา จังหวัดยะลา ป้ายกลับรถใต้สะพาน จังหวัดยะลา ป้ายคลองปูลาตีงี จังหวัดยะลา ป้ายคลองลูโบ๊ะสาเลาะ จังหวัดยะลา ป้ายคลองบาลูกา จังหวัดยะลา ป้ายคลองบือแนกูยิ จังหวัดยะลา ป้ายคลองสะรือแด จังหวัดยะลา ป้ายคลองตือเงาะบือแน จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านปาแล จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ อบต. กาลูปัง จังหวัดยะลา

รายละเอียด ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ บือเล็งใต้-โกตาบารู จ.ยะลา

ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ และป้ายแนะนำ ที่โครงการ ฯ สายบ้านบือเล็งใต้ – โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา โดยรายละเอียดป้ายจราจรมีดังนี้

 1. ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย ต.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 9 แผ่น
 2. ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 12 แผ่น
 3. ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ต.5 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางแยก ต.13 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 5. ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 6. ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย ต.23 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 7. ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ต.29 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย ต.46 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ระวังรถทางซ้าย ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า ต.48 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ ต.49 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 12. ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา ต.50 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 13. ป้ายเตือนโรงเรียน ต.57 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 14. ป้ายเตือน เขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 15. ป้ายเตือนระวังสัตว์ ต.58 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 16. ป้ายเขตห้ามแซง ต.61 ขนาด 75 x 100 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 17. ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 35 แผ่น
 18. ป้ายเตือนแนวทาง ต.72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 19. ป้ายบังคับ หยุด บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 20. ป้ายบังคับ ให้ทาง บ.2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้ายบังคับ ห้ามแซง บ.4 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 22. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา บ.9 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 23. ป้ายจำกัดความเร็ว บ.32 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 24. ป้ายจำกัดความสูง บ.35 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 25. ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 26. ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
  • รายการที่ 1-26 ไม่มีเฟรม
 27. ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 28. ป้ายกลับรถใต้สะพาน ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 29. ป้ายแนะนำ น.2-60 (ทางแยกข้างหน้า) ขนาด 60 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 30. ป้ายแนะนำ น.2-75 ขนาด 75 x 240 เซนติเมตร จำนวน 10 ชุด
 31. ป้ายแนะนำ น.2-150 ขนาด 150 x 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 32. ป้ายแนะนำ น.3-60 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด
 33. ป้ายแนะนำ น.5.1-30 ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร จำนวน 16 ชุด
 34. ป้ายแนะนำ น.5.3-80 ขนาด 80 x 210 เซนติเมตร จำนวน 10 ชุด
 35. ป้ายแนะนำ น.28.4-75 ขนาด 75 x 240 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
  • รายการที่ 27-35 ป้ายพร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว
 36. ป้ายแนะนำ น.11 จุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 45 x 70 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรด HIP Avery

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ ป้ายบอกทาง เป็นต้น สอบถามราคาป้ายเตือนจราจร ราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายแนะนำได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ และ ป้ายแนะนำ

ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ ที่โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ.เคียนซา พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ ขนาด 75 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น.4 จังหวัดภูเก็ต ขนาด 75 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น.4 จังหวัดภูเก็ต ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. สายทาง 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร สายทาง 401 ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร สายทาง 401 ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. สายทาง 401 ป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) หมวดป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) หมวดป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) ป้ายบังคับหยุด บ. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) ป้ายบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายจราจรบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว 60 กม. บ. 32 ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว 60 กม. บ. 32 ขนาด 90 ซม. ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 เซนติเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 ซม. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 ซม. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ บ. 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายเขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายเขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำหมายเลขสายทาง 4246 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายแนะนำหมายเลขสายทาง 4246 ขนาด 75 x 75 ซม. ป้ายแนะนำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ขนาด 75 x 75 ซม. ป้ายแนะนำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร เฟรมป้ายจราจร สำหรับ โครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) เฟรมป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 วิธีติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การติดแผ่นป้ายจราจรกับเฟรมป้าย สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ จ.ภูเก็ต สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ อ. บ้านตาขุน สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ บ้านตาขุน สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

รายละเอียด ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ ที่โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

ป้ายจราจร โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ช่วงที่ 3) กม.83+700.00 – กม.41+915.000 มีรายละเอียดดังนี้

 1. ป้ายแนะนำ น. 2 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด
 2. ป้ายแนะนำ น. 2 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 3. ป้ายแนะนำ น. 4 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
 4. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 5. ป้ายแนะนำ หมายเลขสายทาง ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ ลูกศร ขนาด 50 x 65 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 7. ป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายบังคับ บ. 2 (ให้ทาง) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายบังคับ บ. 40 (ลูกศร) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 12. ป้ายเตือน ต. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายเตือน ต. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 14. ป้ายเตือน ต. 13 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายเตือน ต. 14 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 16. ป้ายเตือน ต. 53 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 17. ป้ายเตือน ต. 57 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ป้ายเตือน ต. 62 (ลูกศรคู่) ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 19. ป้ายเตือน ต. 63, ต. 66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 16 แผ่น
 20. ป้ายเตือน ต. 71 (ก้างปลา) ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้ายเตือน ต. 72 (ลายเฉียง) ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 22. ป้ายเตือน เขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง HIP

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายจราจรทุกประเภท ได้แก่ ป้ายแนะนำ ป้ายบอกทาง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน เป็นต้น ตามแบบกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชท สอบถามราคาป้ายแนะนำ ราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน

ป้ายบังคับ ป้ายห้ามผ่าน ป้ายทางออก พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว

ป้ายบังคับช่องเดินรถประจำทาง บ. 49 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา บ. 44 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้าย แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายบังคับให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา บ. 47 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายบังคับห้ามเข้า บ. 5 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายห้ามผ่าน NO ENTRY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายลานจอดรถ PARKING ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายทางออกสำหรับบัส BUS ONLY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ป้ายทางออก EXIT ล็อบบี้ LOBBY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

รายละเอียด ป้ายบังคับ ป้ายห้ามผ่าน ป้ายทางออก พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว

 1. ป้ายบังคับ ช่องเดินรถประจำทาง บ. 49 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา บ. 44 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายบังคับ ให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา บ. 47 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้ายบังคับ ห้ามเข้า บ. 5 แบบกลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายห้ามผ่าน NO ENTRY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 7. ป้ายลานจอดรถ PARKING ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 8. ป้ายทางออกสำหรับบัส BUS ONLY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายทางออก EXIT ล็อบบี้ LOBBY ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง EG
  • เสาเหล็กอาบสังกะสี แบบหน้าแปลน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 2.5 เมตร จำนวน 5 ต้น
 10. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายป้ายบังคับ ป้ายห้ามผ่าน ป้ายจราจรห้ามจอด ป้ายจราจรห้ามเข้า รวมไปถึงป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ฯลฯ สอบถามราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายบังคับ

ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ฯลฯ โครงการสาย 420

ป้ายแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายนครศรีธรรมราช โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายสุราษฎร์ธานี โครงการสาย 420 ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI โครงการสาย 420 ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI ป้ายจราจรแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI ป้ายแนะนำ บ.คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนต่าง ๆ ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนต่าง ๆ ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)  ป้ายระวังสิ่งกีดขวาง ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. จำนวน 4 แผ่น โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายบ้านบางไทร ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำบ้านบางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำบ้านบางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.บางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.บางไทร BAN BANG SAI จ.สสุราษฏร์ธานี โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนํา กรมทางหลวง บ.บางไทร BAN BANG SAI จ.สสุราษฏร์ธานี โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ อ.กาญจนดิษฐ์ 2 ป้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 2 ป้ายจราจรแนะนำ ทางไปสนามบิน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายทางไปสนามบิน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนํา กรมทางหลวง จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI 5 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI 5 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้าย บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET 6 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเชฟรอน ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้าย ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนทางโค้ง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 ป้ายทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)  ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเตือนแนวทาง โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต. 66 และ ต. 71 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายบอกสี่แยก (น้ำเงิน-ขาว) ทางแยกบางไทร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายป้ายบอกทาง (น้ำเงิน-ขาว) ทางแยกบางไทร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ คลองบางกล้วย กม. 23+395.163 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ คลองบางกล้วย กม. 23+395.163 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) โลโก้ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)

รายละเอียด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ฯลฯ โครงการสาย 420

ป้ายจราจรสำหรับโครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 1. ป้ายบังคับ บ. 1 หยุด ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 2. ป้ายบังคับ บ. 2 ให้ทาง ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. ป้ายบังคับ บ. 6 ห้ามกลับรถ ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้ายบังคับ บ. 40 หยุด ลูกศร (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 5. ป้ายเตือน ต. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายเตือน ต. 11 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ต. 53 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ต. 66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 10. ป้ายเตือน ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 11. ป้ายแนะนำ ขนาด 90 x 240 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 6 ชุด
 12. ป้ายแนะนำ ขนาด 90 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 8 ชุด
 13. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 14. ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น
 15. ป้ายแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 16. ป้ายแนะนำ 5.1 ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้ายแนะนำ 5.2 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรมขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 18. ป้ายลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 19. ป้ายลูกศร 2 หัว 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 20. ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 21. ป้ายจุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 22. ป้ายบอกสี่แยก (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 120 x 300 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติด สติกเกอร์สะท้อนแสงเอเวอรี่ HIP

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ ป้ายลูกศร ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายบอกทาง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายจราจร

ป้ายบังคับ และป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว หมู่บ้านเดอะมิราเคิล

ป้ายห้ามใช้สระทุกวันจันทร์ นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร ป้ายห้ามใช้สระทุกวันจันทร์ ทำความสะอาด เติมสารเคมี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล ป้ายห้ามใช้สระทุกวันจันทร์ ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร ป้ายห้ามปรับหัวพ่นน้ำ นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร ป้ายห้ามจอดตลอดแนว นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ป้ายบังคับห้ามจอดตลอดแนว นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ป้ายบังคับ ทางออกห้ามเข้า OUT ขนาด 20 x 45 เซนติเมตร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล ป้ายบังคับ ทางเข้าห้ามออก IN ขนาด 20 x 45 เซนติเมตร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล

รายละเอียด ป้ายบังคับ และป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว หมู่บ้านเดอะมิราเคิล

 • ลูกค้า: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะมิราเคิล
 • ที่อยู่: 855 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 1. ป้ายบังคับ ป้ายห้ามปรับหัวพ่นน้ำ ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายบังคับ ป้ายห้ามใช้สระทุกวันจันทร์ ทำความสะอาด เติมสารเคมี ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. ป้ายบังคับ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG
  • ด้านล่างของป้ายติดข้อความ นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล
 4. ป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะมิราเคิล ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  • ขาตั้งเหล็กกล่อง พ่นสีดำ สูง 1 เมตร
 5. ป้ายบังคับ ทางออกห้ามเข้า OUT ขนาด 20 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายบังคับ ทางเข้าห้ามออก IN ขนาด 20 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นอลูเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายบังคับ ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายกรมทางหลวง รวมไปถึงป้ายขาตั้งจราจรที่มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ เหมาะสมต่อการใช้งาน สอบถามราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนวได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายบังคับ ป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save