ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ และป้ายสัญลักษณ์ ที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด

ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตร

ป้ายแนะนำ "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด" ป้ายแนะนำ "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายจราจร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายจราจรสะท้อนแสง "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายแนะนำจราจร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL ป้ายจราจรลูกศร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายลูกศร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายแนะนำจราจร ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "จุดให้บริการเครื่องโสตฯ" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "จุดให้บริการเครื่องโสตฯ" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดป้าย "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดป้าย "ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำทั่วไป "ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ข้อความ "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" พร้อมโลโก้ ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" พร้อมโลโก้โลโก้ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง ติดโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายแนะนำ ภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้าย จราจร แนะนํา ทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายสะท้อนแสง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายจราจร ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE sign ป้ายลูกศร ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายลูกศรบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES ป้ายบอกทาง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES sign HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES guide sign ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พร้อมโลโก้ ป้ายแนะนำสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พร้อมโลโก้ ป้ายแนะนำสถานที่ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายขาตั้ง ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายขาตั้งจราจร ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายตั้งพื้น ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายตั้งพื้นจราจร ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร เฟรมป้ายบอกทางจราจร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายลูกศร "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตรป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร พร้อมลูกศร ป้ายพร้อมลูกศร "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร พร้อมลูกศร แผ่นป้ายบอกทาง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผ่นป้ายบอกทางจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้าย "Australian Government" ป้าย "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง" ป้ายจราจร "Australian Government" ป้ายจราจรสะท้อนแสง "Australian Government" ป้ายจราจร "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง" ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT MUSEUM UNDER REFURBISHMENT sign ป้าย "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายข้อความ "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายบอกสถานที่ "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายจราจร "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT ขนาด 1 x 2.4 เมตร การยึดป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง กับแผ่นเฟรม

รายละเอียด ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ และป้ายสัญลักษณ์ ที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี

 • ลูกค้า : พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
 • ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 1. ป้ายแนะนำ “ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายแนะนำ “ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ + ลูกศร ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว โลโก้สีดำ
 3. ป้ายแนะนำ “ห้ามจอดบริเวณนี้..” ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายแนะนำ “ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้ายแนะนำ “ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ “ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายแนะนำ “พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง” รวมโลโก้ ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายแนะนำ “แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 9. ป้ายทางเข้า ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายทางออก ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายแนะนำ “จุดให้บริการเครื่องโสต ฯ” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 12. ป้ายแนะนำ “สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายแนะนำ ทางออก พร้อมลูกศร ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีขาว ตัวหนังสือและโลโก้สีดำ
 14. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวซ้าย กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 16. ป้ายบังคับ เลี้ยวขวา กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • -พื้นป้ายบังคับสีขาว สัญลักษณ์สีดำ ขอบแดง
 17. ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ขาตั้งฐานลูกยาง สูง 150 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด
  • ป้ายแนะนำ “ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีขาว ตัวหนังสือและโลโก้สีดำ
  • แผ่นป้ายเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG
 19. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด
 20. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2″ x 3 เมตร (ปักดิน) จำนวน 4 ต้น
 21. เสาเหล็กกล่องพ่นสีขาว (ปักดิน) จำนวน 6 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายแนะนำ ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังผลิตป้ายจราจรประเภทต่างๆ เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายซอย เป็นต้น สอบถามราคาป้ายแนะนำ และราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save