ป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 ซม. จำนวน 20 แผ่น

ป้ายหยุด

ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายจราจร ป้ายหยุด ป้ายหยุด

รายละเอียดป้ายหยุด

ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น

  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
  • ป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายหยุด ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบททั้งรูปแบบ และวัสดุที่ใช้ในการทำป้ายจราจร สอบถามราคาป้ายบังคับเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายหยุด