ป้ายบังคับจำนวน 26 แผ่น ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ป้ายบังคับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ป้ายบังคับสะท้อนแสงส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป้ายบังคับส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป้ายบังคับสะท้อนแสงส่งออกไป VIENTIANE, LAO PDR ป้ายบังคับส่งออกไป VIENTIANE, LAO PDR ป้ายบังคับส่งออกไปประเทศลาว ป้ายบังคับส่งออกไปลาว ป้ายบังคับ VIENTIANE, LAO PDR traffic sign VIENTIANE, LAO PDR ป้ายบังคับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป้ายจราจร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียดป้ายบังคับจำนวน 26 แผ่น ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลูกค้า : DO-IT DEVELOPMENT CO.,LTD.
ที่อยู่ : VIENTIANE, LAO PDR

  1. ป้ายบังคับ ห้ามจอดวันคู่ กลม 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  2. ป้ายบังคับ ห้ามจอดวันคี่ กลม 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  3. ป้ายบังคับ R4-2 กลม 60 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
  4. ป้ายบังคับ w15-1 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
  5. ป้ายบังคับ R13-1 กลม 60 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น
    • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์
      • ส่งออกป้ายบังคับไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายทางหลวง และป้ายจราจรทุกชนิด รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตป้ายได้มาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบังคับ