ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ บือเล็งใต้-โกตาบารู จ.ยะลา

ป้ายเตือนทางแยกข้างหน้า 700 ม. ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)

ป้ายเตือน เขตห้ามแซง โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเตือน เขตห้ามแซง ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ที่สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ป้ายทางแยกข้างหน้า 700 เมตร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายทางแยกข้างหน้า 700 เมตร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จ.ยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จ.ยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี จังหวัดยะลา ป้ายเชฟรอน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือน เขตโรงเรียน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร เขตโรงเรียน บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือน ระวังรถทางซ้าย ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนจราจร ระวังรถทางซ้าย ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายเตือนทางแยก ต.13 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางข้าม ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ต.5 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย ต.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย ต.46 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า ต.48 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ ต.49 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ต.29 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนระวังสัตว์ ต.58 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย ต.23 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับจราจร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความเร็ว บ.32 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว บ.32 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา บ.9 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายห้ามเลี้ยวขวา บ.9 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ห้ามแซง บ.4 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายห้ามแซง บ.4 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความสูง บ.35 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจำกัดความสูง 2.50 เมตร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ หยุด บ.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายหยุด บ.1 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบังคับ ให้ทาง บ.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ทาง บ.2 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายจุดกลับรถ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายจุดกลับรถ ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 เซนติเมตร ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จ.ยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายสุดเขตบังคับ ขนาด 75 ซม. ที่บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำสถานที่ น.2 อ.รามัน - อ.ศรีสาคร จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.5 บ้านทุ่งขมิ้น จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำสถานที่ น.5 บ้านทุ่งขมิ้น จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.2 อำเภอมายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง น.2 อำเภอมายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ น.3-60 จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านปาแล จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านบือแนบารู จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านบือแนบารู ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดยะลา เฟรมป้ายจราจร โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายจราจร โครงการ ฯ สาย บ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายจราจร สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา การติดเฟรมป้ายบอกทาง สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง สายบ้านบือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.รามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.รือเสาะ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง อ.มายอ จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านหนองแรด จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านกาลูปัง จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านรามัน จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านบือยอง จังหวัดยะลา ป้ายบอกทาง บ้านบาลูกา จังหวัดยะลา ป้ายกลับรถใต้สะพาน จังหวัดยะลา ป้ายคลองปูลาตีงี จังหวัดยะลา ป้ายคลองลูโบ๊ะสาเลาะ จังหวัดยะลา ป้ายคลองบาลูกา จังหวัดยะลา ป้ายคลองบือแนกูยิ จังหวัดยะลา ป้ายคลองสะรือแด จังหวัดยะลา ป้ายคลองตือเงาะบือแน จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ บ้านปาแล จังหวัดยะลา ป้ายแนะนำ อบต. กาลูปัง จังหวัดยะลา

รายละเอียด ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ บือเล็งใต้-โกตาบารู จ.ยะลา

ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ และป้ายแนะนำ ที่โครงการ ฯ สายบ้านบือเล็งใต้ – โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) จังหวัดยะลา โดยรายละเอียดป้ายจราจรมีดังนี้

 1. ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย ต.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 9 แผ่น
 2. ป้ายเตือนทางโค้งขวา ต.2 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 12 แผ่น
 3. ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ต.5 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางแยก ต.13 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 5. ป้ายเตือนทางแยก ต.14 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 6. ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย ต.23 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 7. ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ต.29 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย ต.46 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ระวังรถทางซ้าย ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า ต.48 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ ต.49 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 12. ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา ต.50 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 13. ป้ายเตือนโรงเรียน ต.57 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 14. ป้ายเตือน เขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 15. ป้ายเตือนระวังสัตว์ ต.58 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 16. ป้ายเขตห้ามแซง ต.61 ขนาด 75 x 100 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 17. ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 35 แผ่น
 18. ป้ายเตือนแนวทาง ต.72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 19. ป้ายบังคับ หยุด บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 20. ป้ายบังคับ ให้ทาง บ.2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้ายบังคับ ห้ามแซง บ.4 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 22. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา บ.9 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 23. ป้ายจำกัดความเร็ว บ.32 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 24. ป้ายจำกัดความสูง บ.35 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 25. ป้ายให้ชิดซ้าย บ.40 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 26. ป้ายสุดเขตบังคับ บ.55 แบบกลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
  • รายการที่ 1-26 ไม่มีเฟรม
 27. ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 28. ป้ายกลับรถใต้สะพาน ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 29. ป้ายแนะนำ น.2-60 (ทางแยกข้างหน้า) ขนาด 60 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 30. ป้ายแนะนำ น.2-75 ขนาด 75 x 240 เซนติเมตร จำนวน 10 ชุด
 31. ป้ายแนะนำ น.2-150 ขนาด 150 x 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 32. ป้ายแนะนำ น.3-60 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด
 33. ป้ายแนะนำ น.5.1-30 ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร จำนวน 16 ชุด
 34. ป้ายแนะนำ น.5.3-80 ขนาด 80 x 210 เซนติเมตร จำนวน 10 ชุด
 35. ป้ายแนะนำ น.28.4-75 ขนาด 75 x 240 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
  • รายการที่ 27-35 ป้ายพร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว
 36. ป้ายแนะนำ น.11 จุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 45 x 70 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรด HIP Avery

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ ป้ายบอกทาง เป็นต้น สอบถามราคาป้ายเตือนจราจร ราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายแนะนำได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับ และ ป้ายแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save