ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายจราจร ป้ายเตือน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือน

การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือนจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจรเตือน ป้ายเตือน เขตชุมชน ลดความเร็ว ป้ายเตือนจราจร เขตชุมชน ลดความเร็ว การทดสอบคุณภาพของป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจร ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเชฟรอน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจรเตือน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรเตือนก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนอันตราย การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนจราจร ป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนแนวทาง chevron sign warning sign chevron sign traffic sign

รายละเอียดงานป้ายทางหลวงชนบท

 1. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2553 ขนาด 60 x 75 ซม. 724 แผ่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery พื้นป้ายสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (สกรีน)
 2. ป้ายบังคับ บ. 1 ขนาด 75 x 75 ซม. 3 ชุด แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery
 3. เฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว เชื่อมเป็นสามเหลี่ยมสำหรับป้าย ต.63, ต.66 (พร้อมน็อต) 498 ชุด
 4. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 70 แผ่น
 5. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (2 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 6 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ น.3 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 180 ซม. 6 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ต. 13 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ต. 14 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต.65 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 10. ป้ายเตือน ต.68 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือน ต.75 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 12. ป้ายเตือน ต.77 “เขตชุมชนลดความเร็ว” พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 80 x 120 ซม. 9 แผ่น

โทรศัพท์: 0 2294 0281-6
โทรสาร: 0 2294 0287-8
อีเมล: siamtraffic.stf@gmail.com
Line: @siamtraffic