ราวกันอันตราย และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

guardrail ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย ชลบุรี แผ่นปลายการ์ดเรล ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กกันถนน ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย ปลายทาง อ.เมือง จ.ชลบุรี เสาการ์ดเรล จังหวัดชลบุรี เสาการ์ดเรล ชลบุรี การ์ดเรล จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย กรมทางหลวงชนบท ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การ์ดเรล ปลายทาง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราวกันอันตราย จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด ราวกันอันตราย และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 1. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 66 แผ่น
 2. แผ่นปลายราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 68 ต้น
 4. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 68 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 68 ตัว
 6. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 478 ตัว
 7. เป้าติดราวกันอันตราย แบบกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีเหลือง 1 หน้า จำนวน 68 อัน
 8. กรวยจราจรสูง 50 เซนติเมตร (เกรด A) จำนวน 12 อัน
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
 • ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลที่ได้มาตรฐานมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งยังจำหน่ายกรวยจราจรขนาด 50, 70, 80 และ 100 ซม. สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคากรวยจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย กรวยจราจร

การ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ปลายทาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แผ่นการ์ดเรล w-beam ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แผ่นการ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงชนบท ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลิตการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต    เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 230 ต้น ปลายทางจังหวัดภูเก็ต เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การ์ดเรล 115 แผ่น และเสาการ์ดเรล 230 ต้น ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด การ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ปลายทาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 114 แผ่น
 2. การ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 230 ต้น
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 230 ตัว
 6. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 230 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 928 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 230 อัน
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 236 แผ่น
 • ปลายทางตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ที่ได้มาตรฐานมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก

ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย นครนายก การ์ดเรล นครนายก ราวเหล็กลูกฟูก นครนายก ราวกันอันตราย ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย w-beam ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวเหล็กลูกฟูก ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย นครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล นครนายก ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603-606 ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร

รายละเอียด ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก

ราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 – องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+200 – กม.35-800 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 283 แผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นดัดโค้งแบบ A 3.97 เมตร
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 289 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 5. แผ่นปลาย คอสะพาน (ปลายแบน) จำนวน 4 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 2 แผ่น
 7. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 289 ตัว
 8. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 578 ตัว
 9. แหวนเหลี่ยม จำนวน 580 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 580 ตัว
 11. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 290 ตัว
 12. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,330 ตัว
 13. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI102 (1/2) จำนวน 16 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, 604, 605 และ 606 สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี guard rail ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เสาราวกันอันตราย ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี Guard rail ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี แหวนเหลี่ยมราวกันอันตราย ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวกันอันตราย ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท จังหวัดปทุมธานี Guard rail จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 ม. ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียด การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 110 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 104 ต้น
 3. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 1.2 เมตร จำนวน 12 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 116 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. Type 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 116 ตัว
 8. สติกเกอร์ติดเสา ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 232 ตัว
 • ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาวรวม 440 เมตร จำนวน 6 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล (Guard rail) ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จ.พะเยา

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท จังหวัดพะเยา guardrail จังหวัดพะเยา การ์ดเรล จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จังหวัดพะเยา guard rail โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จังหวัดพะเยา การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จังหวัดพะเยา ไฟจราจร แบบโซล่าร์เซลล์ สีเหลือง 300 มิลลิเมตร 5 วัตต์ ปลายทางจังหวัดพะเยา ไฟจราจร และเสาเหล็กอาบสังกะสี ปลายทางจังหวัดพะเยา สัญญาณไฟจราจร ปลายทางจังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จ.พะเยา

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการชลประทาน สาย 21L-RMC จ.พะเยา

 1. ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 113 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กกั้นถนน ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 123 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 19 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 5. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 123 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 123 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,064 ตัว
 8. ไฟจราจร แบบโซล่าร์เซลล์ สีเหลือง 300 มิลลิเมตร 5 วัตต์ ยูแคล้มป์ จำนวน 4 ชุด
 9. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว x 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 4 ต้น
  • เสาพ่นสีขาว-ดำ คาดสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม
 10. ตะกร้อเหล็กฐาน เสาไฟ
 • ปลายทางโครงการชลประทาน สาย 21L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 452 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง หรือการ์ดเรล ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง

แผ่นการ์ดเรล ส่งที่โครงการ ส.เขมราษฎร์ บ้านท่าพระ – มหาสารคาม

การ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม guard rail ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แผ่นการ์ดเรล จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท จังหวัดมหาสารคาม guard rail จังหวัดมหาสารคาม การ์ดเรล โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร guard rail โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร  แผ่นการ์ดเรล โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท บ้านท่าพระ - มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส.เขมราษฎร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม

รายละเอียด แผ่นการ์ดเรล ส่งที่โครงการ ส.เขมราษฏร์ บ้านท่าพระ – มหาสารคาม

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิมเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 417 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 427 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น
 5. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 427 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 427 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 3,576 ตัว
 • ส่งที่โครงการ ส.เขมราษฏร์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ – มหาสารคาม ปริมาณงาน 1,668 เมตร เปิด 10 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นการ์ดเรล เสาการ์ดเรล แผ่นปลายการ์ดเรล แผ่นปะกับเฉียง และอุปกรณ์การ์ดเรล เช่น น็อตการ์ดเรล แหวนเหลี่ยม เป้าติดการ์ดเรล สติกเกอร์ติดเสา เป็นต้น สอบถามราคาแผ่นการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผ่นการ์ดเรล และอุปกรณ์การ์ดเรล

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1265 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1266 ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง แผ่นปลายราวกันอันตราย และแผ่นปะกับเฉียง จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย w-beam แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก  การขุดหลุมเสา ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย w-beam แบบใหม่ ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย แบบใหม่ DWG.NO.RS-603 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-604 บริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตัวใหม่ DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ตัวใหม่ ตามแบบกรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1268 ติดตั้งราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง

รายละเอียด ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

งานติดตั้งราวกันอันตราย ตัวใหม่ โดยแยกเป็นสัญญาตามงานดังนี้

สัญญาที่ 1: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร ตอน 2 ระหว่าง กม.22+300 – กม.24+042 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 692 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 150 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 23 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 639 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 463 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 639 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,278 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,280 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,280 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 640 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,460 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 180 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น

สัญญาที่ 2: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ระหว่าง กม.7+400 – กม.8+176 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 676 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 154 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 15 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 644 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 471 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 644 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,288 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,290 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,290 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 645 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,450 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 175 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 350 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 เราเป็นผู้ติดตั้งราวกันอันตรายทั่วประเทศ โดยติดตั้งให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save