{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebSite", "name": "บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด จุดเริ่มต้นของความปลอดภัย", "url": "https://www.siamtraffic.org", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "https://www.siamtraffic.org/?s={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 guardrail สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง แผ่นปลายการ์ดเรล และแผ่นปะกับเฉียง สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง อุปกรณ์การ์ดเรล สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันขอบทาง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) การ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)วิธีติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) guardrail ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งเสาการ์ดเรล ที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603-RS-606 ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

  • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  1. งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – พระประแดง ระหว่าง กม.36+000 – กม.65+325 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานรวม 5,148 เมตร
  2. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 1 (มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรล และราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งการ์ดเรล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save