เนินลูกระนาด งานซ่อมแซม บริเวณถนนเอมอรอุทิศ 1 ฉะเชิงเทรา

ลูกระนาดสำเร็จรูป เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

พลาสติก SPEED BUMP เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนินลูกระนาด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ลูกระนาดสำเร็จรูป เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หลังเต่าถนน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
รายละเอียดหลังเนินลูกระนาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าจ้าง : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 1 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  1. เนินลูกระนาดพลาสติก SPEED BUMP สีดำ หน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 26 อัน
  2. หลังเต่าถนนพลาสติก SPEED BUMP สีเหลืองหน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 26 อัน
  3. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI102 (1/2) สำหรับยึดหลังเต่าถนน จำนวน 104 ตัว
  • งานซ่อมแซม บริเวณถนนเอมอรอุทิศ 1

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเนินลูกระนาดทั้งแบบชนิดพลาสติก และแบบยาง รูปแบบสวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน สอบถามราคาลูกระนาดสำเร็จรูปได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เนินลูกระนาด