ลูกระนาดถนน จำนวน 48 ท่อน พลาสติก SPEED BUMP ความยาว 12 เมตร

ลูกระนาดพลาสติก จำนวน 48 ท่อน

พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) พุก ดร็อปอินแองเคอร์ สำหรับยึดพลาสติกชะลอความเร็ว ลูกระนาดถนน จำนวน 48 ท่อน ลูกระนาดราคา จำนวน 48 ท่อน ลูกระนาด speed bump จำนวน 48 ท่อน ลูกระนาดพลาสติก จำนวน 48 ท่อน ลูกระนาดถนนราคา จำนวน 48 ท่อน ลูกระนาดถนน speed hump จำนวน 48 ท่อน พลาสติกลูกระนาดสีเหลือง พลาสติกลูกระนาดชะลอความเร็วสีดำ ลูกระนาด ลูกระนาดพลาสติก สีเหลือง 24 ท่อน สีดำ 24 ท่อน ลูกระนาดถนน speed hump สีเหลือง 24 ท่อน สีดำ 24 ท่อน ลูกระนาดถนน สีเหลือง 24 ท่อน สีดำ 24 ท่อน ลูกระนาด speed bump สีเหลือง 24 ท่อน สีดำ 24 ท่อน

รายละเอียดลูกระนาดถนน พลาสติก SPEED BUMP

  1. ลูกระนาดถนนพลาสติก SPEED BUMP สีดำ หน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 24 ท่อน
  2. ลูกระนาดถนนพลาสติก SPEED BUMP สีเหลือง หน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 24 ท่อน
  3. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) จำนวน 96 ตัว
    • ลูกระนาดพลาสติกสำหรับความยาว 12 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตลูกระนาดถนนมีวัสดุ 2 ชนิด คือลูกระนาดพลาสติก และลูกระนาดยาง ทั้ง 2 ชนิด มีวัสดุสะท้อนแสงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้เป็นเวลากลางคืน สอบถามราคาลูกระนาดถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกระนาดถนน