ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก “ซอยมั่งมีศรีสุข” ถนนเจริญราษฎร์

ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก

ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก งานติดตั้งป้ายซอย ถนนเจริญราษฎร์ ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก "ซอยมั่งมีศรีสุข"

รายละเอียดป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก “ซอยมั่งมีศรีสุข”

1. ป้ายซอยชุดใหญ่ทรงลายกนก จำนวน 1 ชุด

  • กรอบป้ายซอย เหล็กหล่อ
  • วัสดุป้าย แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ EG
  • พื้นสีน้ำเงิน อักษรสีขาว ขนาดป้าย 30 x 100 เซนติเมตร
  • มีข้อความดังนี้ “ซอยมั่งมีศรีสุข”

2. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร (ปักดิน) จำนวน 1 ต้น