ป้ายซอยชุดใหญ่ ลายกนก Bangkok Free Trade Zone จำนวน 15 ชุด

ป้ายชื่อซอยป้ายชื่อถนน Bangkok Free Trade Zone

Bangkok Free Trade Zone ป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone ทำป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone ซื้อป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone งานป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone เสาป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone ป้ายชื่อซอยป้ายชื่อถนน Bangkok Free Trade Zone เสาป้ายซอย เสาป้ายชื่อซอย ป้ายซอยเหล็กหล่อ Bangkok Free Trade Zone ป้ายชื่อซอยป้ายชื่อถนน Bangkok Free Trade Zone ป้ายบอกชื่อซอย Bangkok Free Trade Zone ป้ายซอยเหล็กหล่อบางพลี Bangkok Free Trade Zone ร้านป้ายซอยเหล็กหล่อ Bangkok Free Trade Zone ป้ายชื่อถนน Bangkok Free Trade Zone ทำป้ายทำป้าย Bangkok Free Trade Zone ขนาดป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone แบบป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone ป้ายซอยราคา Bangkok Free Trade Zone ราคาป้ายซอย Bangkok Free Trade Zone

รายละเอียดป้ายซอยชุดใหญ่

ลูกค้า : บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
ที่อยู่ : 71 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1. ป้ายซอยชุดใหญ่ ลายกนก ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร จำนวน 15 ชุด
มีข้อความดังนี้

 • FZ = 1 ชุด
 • FZ1 = 1 ชุด
 • FZ2 = 2 ชุด
 • FZ3 = 1 ชุด
 • FZ1A = 1 ชุด
 • FZ1/4 = 1 ชุด
 • FZ2/3 = 1 ชุด
 • GZ = 1 ชุด
 • GZ1 = 1 ชุด
 • GZ2 = 1 ชุด
 • GZ1/1 = 1 ชุด
 • GZ1/2 = 1 ชุด
 • GZ1/1A = 1 ชุด
 • GZ1/2A = 1 ชุด
 • พื้นป้ายสีน้ำเงิน อักษรสีขาว
 • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ EG

2. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 3 เมตร จำนวน 15 ต้น

3. ติดตั้งที่ Bangkok Free Trade Zone บางเสาธง

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตทำป้ายซอย เป็นป้ายซอยเหล็กหล่อลายกนก และลายพิเภก สอบถามราคาป้ายซอยได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายซอย