ตีเส้นที่สะพานไทย-ญี่ปุ่น โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก

ตีเส้นที่สะพานไทย-ญี่ปุ่น โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก

ตีเส้นสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นจราจรสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นถนนสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 4 ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 4 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 4 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีเส้นโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีเส้นจราจรโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีเส้นถนนโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) รับเหมาตีเส้นถนนโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) รับเหมาตีเส้นจราจรโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) รับเหมาตีเส้นโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม (ไทย-ญี่ปุ่น) รับเหมาตีเส้นโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม รับเหมาตีเส้นจราจรโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม รับเหมาตีเส้นถนนโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม ตีเส้นถนนโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม ตีเส้นโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม ตีเส้นจราจรโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4-สีม ตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นถนนรัมเบิ้ลสตริปสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นจราจรรัมเบิ้ลสตริปสะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นจราจรรัมเบิ้ลสตริป ตีเส้นจราจรตัวอักษร ตีเส้นจราจรตัวอักษรคำว่า "ลด" ตีเส้นจราจรตัวอักษรคำว่า "ลด" สะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นตัวอักษรคำว่า "ลด" สะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นตัวอักษรคำว่า "ความ" สะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นถนนตัวอักษรคำว่า "ความ" สะพานไทย-ญี่ปุ่น ตีเส้นถนนตัวอักษรคำว่า "เร็ว" สะพานไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียดงานตีเส้นที่สะพานไทย-ญี่ปุ่น

  • งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • ตีเส้นแบ่งช่องจราจรสีขาว และสีเหลือง
  • ขนาดเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร
  • ยาว 4,827 เมตร
  • โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยก ถนนพระรามที่ 4 – สีลม (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้น