งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกโครงการ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท

งานรับเหมาตีเส้นจราจร โนเบิล รีเวนท์ พญาไท

สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกของเดิมที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำไว้ก่อนหน้า

สีตีเส้นจราจรของเดิมที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำไว้ก่อนหน้า สีตีเส้นถนนของเดิมที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำไว้ก่อนหน้า สีตีเส้นของเดิมที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำไว้ก่อนหน้า สีตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกของเดิมที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำไว้ก่อนหน้า

รายละเอียดงานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกโครงการ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท

งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกโครงการ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท ตีเส้น โนเบิล รีเวนท์ พญาไท ตีเส้นลูกศร โนเบิล รีเวนท์ พญาไท งานตีเส้นลูกศร โนเบิล รีเวนท์ พญาไท งานจ้างเหมาตีเส้น โนเบิล รีเวนท์ พญาไท งานรับเหมาตีเส้นจราจร โนเบิล รีเวนท์ พญาไท งานรับเหมาตีเส้นอาคารจอดรถ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท ตีเส้นอาคารจอดรถ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท

  • งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐาน มอก. โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการ โนเบิล รีเวนท์ พญาไท
  • ตีเส้นแบ่งช่องถนน สีขาว เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 235 เมตร
  • ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (ตรง) ปริมาณ 16 ตัว
  • ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (เลี้ยวซ้าย) ปริมาณ 6 ตัว
  • ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (เลี้ยวขวา) ปริมาณ 7 ตัว
  • กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกเดิม (ลูกศร) ปริมาณ 12 ตัว
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นถนน