งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร

ตีเส้น Bridgestone Bandag

งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag ตีเส้น Bridgestone Bandag

ตีเส้นอักษร STOP Bridgestone ตีเส้นอักษร IN ขนาดสูง 2.4 เมตร ตีเส้นอักษร OUT ขนาดสูง 2.4 เมตร

รายละเอียดงานจ้างเหมาตีเส้น Bridgestone Bandag

  • ตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสงหน่วยงาน Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร
  • ตีเส้นสีเหลือง และเส้นตารางเหลือง ปริมาณ 108 ตารางเมตร
  • ตีเส้นทางม้าลาย และเส้นหยุด ปริมาณ 15 ตารางเมตร
  • ตีเส้นอักษร STOP ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ตีเส้นอักษร IN ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ตีเส้นอักษร OUT ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจ้างเหมาตีเส้น