เสาล้มลุก บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ติดตั้งเสาจราจรที่สีลม

เสาล้มลุก บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ติดตั้งเสาจราจรที่สีลม

เสายางจราจร คาราบาวตะวันแดง สีลม เสาจราจร คาราบาวตะวันแดง สีลม เสาล้มลุก คาราบาวตะวันแดง สีลม

รายละเอียดเสาล้มลุก

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  • เสาจราจรชนิดยางสีส้ม ขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 8 อัน
  • ติดตั้งเสายางจราจรที่ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสาล้มลุก