ป้ายแนะนำ บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ถนนวิภาวดี

ป้ายแนะนำ บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ป้ายจราจร บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ป้ายแนะนำ บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

รายละเอียดป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอสซีจี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
  • ป้ายแนะนำ ขนาด 50 x 200 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
  1. แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade
  2. พื้นป้ายสีขาว อักษร และเส้นขอบป้ายสีดำ
  3. เฟรมเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว ขนาด 50 x 200 เซนติเมตร
  • เสาเหล็กกล่องขนาด 4 x 4 นิ้ว สูง 4.80 เมตร (เสาปักลงดิน) จำนวน 2 ต้น
  • สถานที่ติดตั้งป้ายจราจร : ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายแนะนำ