กรวยกั้นจราจร และยูโรเทป บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กรวยจราจรพลาสติก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

กรวยกั้นจราจร traffic กรวยจราจร กรวยจราจร กรวยจราจรพลาสติก กรวยกั้นจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด traffic กรวยจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กรวยจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กรวยจราจรพลาสติก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กรวยกั้นจราจร AOT traffic กรวยจราจร AOT กรวยจราจร AOT ยูโรเทปขาวแดง และเทปกั้นเขตเหลืองดำ

รายละเอียดกรวยกั้นจราจร และยูโรเทป

  • ลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ที่อยู่ : 222 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  1. กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร (แบบแข็ง) ฐานกรวยจราจรพลาสติกขนาด 45 x 45 เซนติเมตร จำนวน 75 ใบ
    • คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ เกรดเอ็นจิเนียร์
    • แถบล่างสกรีนโลโก้ AOT ด้วยสีน้ำเงิน
  2. ยูโรเทป ขาวแดง ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร จำนวน 10 ม้วน
  3. เทปกั้นเขต เหลืองดำ ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร จำนวน 10 ม้วน

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้ผลิตกรวยกั้นจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร ไม้กระดกจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคากรวยกั้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยกั้นจราจร ยูโรเทป