กรวยกั้นจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด จำนวน 30 ใบ

กรวยกั้นจราจร ทางยกระดับดอนเมือง

กรวยกั้นจราจร ทางยกระดับดอนเมือง traffic กรวยจราจร ทางยกระดับดอนเมือง กรวยจราจรพลาสติก ทางยกระดับดอนเมือง กรวย ทางยกระดับดอนเมือง กรวยจราจร ทางยกระดับดอนเมือง กรวยกั้นจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กรวย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) traffic กรวยจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดกรวยกั้นจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด

  • ลูกค้า : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  • ที่อยู่ : 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร (แบบแข็ง) ฐาน 45 x 45 เซนติเมตร จำนวน 30 ใบ
  • กรวยจราจรพลาสติกคาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ
  • traffic กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ใสโลโก้สกรีนสีขาว 1 สี
  • โลโก้รูปทางด่วน 2 ดวง ติดตรงกลางระหว่างแถบบน-ล่าง
  • โลโก้รูปรถ และข้อความ TOLLWAY/SAFETY WAY จำนวน 2 แผ่น ติดระหว่างใต้แถบล่าง

สอบถามราคากรวยกั้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยกั้นจราจร