ทาสีขอบทางสีขาวสลับสีแดง และสีตีเส้นจราจรกึ่งกลางถนน

ทาสีขอบทางสีขาวสลับสีแดง และสีตีเส้นจราจรกึ่งกลางถนน

ทาสีขอบทางสีขาวสลับสีแดง และสีตีเส้นจราจรกึ่งกลางถนน