ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด

การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3179

สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง สำหรับตีเส้นจราจร จังหวัดเพชรบุรี น้ำยาเชื่อมประสาน สำหรับงานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จังหวัดเพชรบุรี สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว สำหรับงานจ้างเหมาตีเส้น จังหวัดเพชรบุรี สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว สำหรับงานตีเส้นจราจร จังหวัดเพชรบุรี สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว สำหรับงานตีเส้นถนน จังหวัดเพชรบุรี ตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3179 งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3179 รับตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตีเส้นเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 งานจ้างเหมาตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 3179 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3179 งานตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตีเส้นถนน ในทางหลวงหมายเลข 3179 รับเหมาตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงเพชรบุรี รับตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงเพชรบุรี การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบุรี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร แขวงทางหลวงเพชรบุรี การกระเทาะสีเส้นถนน ในทางหลวงหมายเลข 3179 จังหวัดเพชรบุรี การกระเทาะสีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานจ้างเหมาตีเส้น แขวงทางหลวงเพชรบุรี เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงเพชรบุรี ตีเส้นถนน แขวงทางหลวงเพชรบุรี รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงเพชรบุรี ตีเส้นจราจร เพชรบุรี การกระเทาะสีเส้นถนน เพชรบุรี การกระเทาะสีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด รับตีเส้นจราจร เพชรบุรี การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง เพชรบุรี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เพชรบุรี งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เพชรบุรี งานจ้างเหมาตีเส้น เพชรบุรี เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เพชรบุรี งานตีเส้นจราจร เพชรบุรี ตีเส้นถนน เพชรบุรี รับเหมาตีเส้นจราจร เพชรบุรี ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด รับตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ตีเส้นเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด งานจ้างเหมาตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ตีเส้นจราจร บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด รับตีเส้นจราจร บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด ตีเส้นเครื่องหมายจราจร บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด งานจ้างเหมาตีเส้น บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด งานตีเส้นจราจร บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด ตีเส้นถนน บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด รับเหมาตีเส้นจราจร บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) รับตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) การตีเส้นจราจรกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) ตีเส้นเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) งานจ้างเหมาตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 - กม. 5+700 และ กม. 7+100 - กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด) ตีเส้นจราจร จังหวัดเพชรบุรี รับตีเส้นจราจร จังหวัดเพชรบุรี ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 จังหวัดเพชรบุรี ตีเส้นจราจร ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รับตีเส้นจราจร ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี-บ้านลาด ระหว่าง กม. 5+000 – กม. 5+700 และ กม. 7+100 – กม. 8+093 (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านลาด)

  1. สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ยี่ห้อ Tri-Star (มอก.542-2549) จำนวน 275 ถุง
  2. สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ยี่ห้อ Tri-Star (มอก.542-2549) จำนวน 95 ถุง
  3. ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กก./ถุง) จำนวน 19 ถุง
  4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 15 ปี๊บ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับตีเส้นจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ยังรับตีเส้นจราจรให้ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ตีเส้นเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร ตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นถนนทางหลวง ตีเส้นช่องจอดรถ เป็นต้น สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตีเส้นจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save