งานติดตั้งป้ายจราจรแขวงการทางชัยภูมิ ปริมาณ 323.24 ตารางเมตร

ป้ายเตือน "เขตชุมชน ลดความเร็ว"แขวงการทางชัยภูมิ

การขุดหลุมเพื่อเตรียมติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ขุดหลุมเพื่อเตรียมติดตั้งป้าย เตรียมติดตั้งป้าย จังหวัดชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" จังหวัดชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ การติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" จังหวัดชัยภูมิ การขุดหลุมสำหรับฝังเสาป้ายจราจร การขุดหลุมสำหรับติดตั้งเสาป้ายจราจร การขุดหลุมเพื่อติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายเตือน "เขตชุมชน ลดความเร็ว"แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.หนองแพง"แขวงการทางชัยภูมิ เสาเหล็กกล่องสำหรับติดตั้งป้าย ป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายเตือนจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจรบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ ติดตั้งป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายบอกทาง จังหวัดชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง จังหวัดชัยภูมิ ป้ายเชฟรอน จังหวัดชัยภูมิ ป้ายเตือนทางโค้ง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดงานติดตั้งป้ายจราจร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางชัยภูมิ

1. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 50.58 ตารางเมตร

  • พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม

2. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 110.66 ตารางเมตร

  • พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม

3. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 162 ตารางเมตร

  • พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ป้ายเตือนแนวทางชนิด Super high Intensity ไม่มีเฟรม

4. งานเสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 4″ x 4″ x 1.6 มม. ปริมาณ 657 เมตร
5. งานเสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3″ x 3″ x 1.6 มม. ปริมาณ 726 เมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร