ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง

ป้ายจราจรทางหลวงพิเศษ แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง

เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงสีขาว เสาป้ายจราจรเหล็กกลวงสีขาว มาตรฐานกรมทางหลวง เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง มาตรฐานกรมทางหลวง เฟรมยึดป้ายจราจร ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) งาน SIGN PLATE WITH FRAME ป้ายกรมทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายเครื่องหมายจราจร แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายจราจร ทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) เครื่องหมายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ป้ายจราจรทางหลวงพิเศษ แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายบอกทาง หมวดการทางตาพระยา สัญลักษณ์ทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ราคาป้ายจราจร แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายกรมทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายเครื่องหมายจราจร แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้าย ทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ราคาป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ขนาดป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง แบบป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายทางหลวง ราคา แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ป้ายจราจร ทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง เครื่องหมายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ราคาป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) แบบป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ขนาดป้ายทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) สัญลักษณ์ทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)

รายละเอียด ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง
ที่อยู่ : 1210 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน อรัญประเทศ – แก้วเพชรพลอย – ช่องตะโก ระหว่าง กม.0+000 – กม.71+610 และทางหลวงหมายเลข 3308 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกเพร็ก – แสง์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+395 ปริมาณงาน 356.36 ตร.ม.

 1. งาน SIGN PLATE WITH FRAME (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 4 ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม) จำนวน 215.74 ตร.ม.
 2. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 4 ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม) จำนวน 19.02 ตร.ม.
 3. งาน SIGN PLATE WITH FRAME (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 4 ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆ สะท้อนแสง มีเฟรม) จำนวน 2.10 ตร.ม.
 4. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆ สะท้อนแสง ไม่มีเฟรม) จำนวน 16.81 ตร.ม.
 5. งาน SIGN PLATE WITH FRAME (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม) จำนวน 56.40 ตร.ม.
 6. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม) จำนวน 46.29 ตร.ม.
 7. งาน เสาป้ายจราจรทางหลวงเหล็กกลวงขนาด 3″ x 3″ หนา 1.60 มม. จำนวน 698.50 ม.
 8. งาน เสาป้ายจราจรทางหลวงเหล็กกลวงขนาด 4″ x 4″ หนา 2.00 มม. จำนวน 649.00 ม.

งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอนอ่างฤาไน – ทุ่งกบินทร์ – ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.154+143 – กม.209+931 ปริมาณงาน 359.01 ตร.ม.

 1. งาน SIGN PLATE WITH FRAME (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 4 ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม) จำนวน 223.39 ตร.ม.
 2. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 4 ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม) จำนวน 12.72 ตร.ม.
 3. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆ สะท้อนแสง ไม่มีเฟรม) จำนวน 0.56 ตร.ม.
 4. งาน SIGN PLATE WITH FRAME (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม) จำนวน 79.14 ตร.ม.
 5. งาน SIGN PLATE (แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แบบที่ 9 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม) จำนวน 43.20 ตร.ม.
 6. งาน เสาป้ายเครื่องหมายจราจรเหล็กกลวงขนาด 3″ x 3″ หนา 1.60 มม. จำนวน 590.50 ม.
 7. งาน เสาป้ายเครื่องหมายจราจรเหล็กกลวงขนาด 4″ x 4″ หนา 2.00 มม. จำนวน 784.00 ม.

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรบนทางหลวง ป้ายจราจรทางหลวงพิเศษ ป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายกรมทางหลวง และป้ายกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายจราจรทางหลวงได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจรทางหลวง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save