แผงหยุดตรวจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

แผงหยุดตรวจแบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานโซล่าร์เซลล์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

แผงหยุดตรวจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุด-ตรวจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุด-ตรวจแบบ N7 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจแบบ N7 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจโซล่าร์เซลล์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจ Solar Cell บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจแบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจแบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานโซล่าร์เซลล์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ล้อหมุนได้รอบทิศทาง แผงหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แผงหยุดตรวจ วิทยุการบิน แผงกั้นหยุดตรวจ วิทยุการบิน

รายละเอียดแผงหยุดตรวจบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

  • แผงหยุดตรวจแบบ N7 ทั้งหมด 6 ชุด
  • โครงเหล็กกล่องขนาด 11/2” x 11/2
  • ด้านหน้าป้ายเป็นลักษณะกล่องไฟผลิตจากแผ่นพลาสติกสีขาวขุ่นหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดป้าย 60 x 120 เซนติเมตร
  • ด้านหลังเป็นแผ่นเหล็กปิดทึบ
  • ภายในเป็นหลอดนีออนที่ใช้ระบบ Solar Cell
  • สกรีนข้อความ “หยุด-ตรวจ” ตรงกลาง และ “บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด” ด้านล่าง
  • สัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์สีแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร 5W
  • ล้อหมุนได้รอบทิศทาง
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงหยุดตรวจ