ป้ายหยุดตรวจ N2 ไฟแว๊บแดงขนาด 6 นิ้ว กล่องไฟป้าย “หยุด-ตรวจ”

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ"

ป้ายหยุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ราคาป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายหยุดตรวจภาษาไทย กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายหยุดตรวจวงกลม กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายจราจรหยุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายจราจร กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ไฟจุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายหยุด กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายสามเหลี่ยม กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ราคา กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" ป้ายหยุดตรวจ กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ" แผงไฟจราจร กล่องไฟป้าย "หยุด-ตรวจ"

รายละเอียดป้ายหยุดตรวจ

  • ชุดแผงป้ายหยุดตรวจ N2 ไฟแว๊บแดงขนาด 6 นิ้ว 220V. จำนวน 1 แผง
  • กล่องป้ายไฟจุดตรวจข้อความ “หยุด-ตรวจ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร
  • ป้ายจราจรเปล่าอยู่เหนือป้ายหยุดตรวจวงกลม

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ไฟจุดตรวจสี่เหลี่ยม สามารถใส่ชื่อหน่วยงานได้ นอกจากนี้ยังมีไฟหมุนโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อีกด้วย สอบถามราคาป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยมได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายหยุดตรวจ