ป้ายหยุดตรวจ ทต.เขานิพันธ์ แบบ N1 ไฟแว๊บสีแดงขนาด 6 นิ้ว 2 ชุด

สามเหลี่ยมหยุดตรวจตู้ ทต.เขานิพันธ์

ป้ายหยุดตรวจ ทต.เขานิพันธ์ สามเหลี่ยมหยุดตรวจตู้ ทต.เขานิพันธ์ แผงกั้นหยุดตรวจ ทต.เขานิพันธ์ ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ทต.เขานิพันธ์ ตู้ไฟหยุดตรวจ ทต.เขานิพันธ์ ป้ายหยุดตรวจ ตู้ไฟหยุดตรวจ สามเหลี่ยมหยุดตรวจตู้ แผงกั้นหยุดตรวจ ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

รายละเอียดสามเหลี่ยมหยุดตรวจตู้ ทต.เขานิพันธ์

แผงกั้นหยุดตรวจ N1 ไฟแว๊บสีแดงขนาด 6 นิ้ว 220V ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 แผง

  • ป้าย “หยุด-ตรวจ” เปลี่ยนเป็น “โปรดระวัง”
  • ข้อความด้านล่าง “ทต.เขานิพันธ์”
  • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจสายไฟฟ้ายาว 15 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตตู้ไฟหยุดตรวจ สอบถามราคาป้ายหยุดตรวจเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายหยุดตรวจ