ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน

ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง

งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร Overhead บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้าย overhead งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร Overhead บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายจราจร งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร Overhead บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร Overhead บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายโอเวอร์เฮด งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร Overhead บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) งานติดตั้งป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) เจ้าที่อำนวยการจราจร งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายจราจร ทางแยกต่างระดับทับช้าง ป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน บริเวณทางแยกต่างระดับทับช้าง ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 งานติดตั้งป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (Overhead Sign) ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) งานติดตั้งป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) งานติดตั้งป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) งานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง งานติดตั้งป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง งานติดตั้งป้ายจราจร ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) โครงป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน(ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) โครงป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ป้าย overhead ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง

รายละเอียด ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน

งานดำเนินการทุบรื้อราวสะพานเพื่อก่อสร้างฐานป้ายโอเวอร์เฮด (Overhead sign) บริเวณ Directional Ramp ทางแยกต่างระดับทับช้าง ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง (ทิศทางชลบุรี-มุ่งหน้าบางปะอิน (ร่มเกล้า-มุ่งหน้าด่านทับช้าง) ) ปริมาณงาน 28.70 ตารางเมตร

  1. ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขึ้นสะพาน
    • แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มิลลิเมตร ชนิด Microprismatic
  • มีรถตรวจการณ์ 5138 อำนวยความปลอดภัย
  • มีการปิดการจราจร Directional Ramp เเละให้เบี่ยงไปใช้สะพานตัวเดิม
  • มีเจ้าที่ปฏิบัติการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จากบริษัทให้สัญญาณไฟ เเละอำนวยการจราจร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งป้ายจราจรทุกประเภท ได้แก่ ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ป้ายทางด่วน ฯลฯ สอบถามราคาป้ายโอเวอร์เฮดได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายโอเวอร์เฮด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save