ป้ายสามเหลี่ยมบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

ชุดแผงหยุดตรวจ N3 ไฟแว๊บแดง 6 นิ้ว 220V จำนวน 3 แผง

ป้ายสามเหลี่ยม ขนาดป้ายสามเหลี่ยม ราคาป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงใช้ ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม บจก.ปตท.สผ.สยาม ป้ายสามเหลี่ยม บจก.ปตท.สผ.สยาม ป้ายสามเหลี่ยม สภ.วังน้ำคู้ สภ.บางระกำ ป้ายสามเหลี่ยม "สภ.บางระกำ สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายสามเหลี่ยม "สภ.บางระกำ สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" "สภ.วังน้ำคู้ สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "สภ.บางระกำ สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ป้ายสามเหลี่ยม "สภ.นิคมสร้างตนเอง สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "สภ.นิคมสร้างตนเอง สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "สภ.นิคมสร้างตนเอง สนับสนุนโดย บจก.ปตท.สผ.สยาม" ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม สภ.นิคมสร้างตนเอง ชุดแผงหยุดตรวจ ชุดแผงหยุดตรวจ N3 ไฟแว๊บแดง 6 นิ้ว 220V จำนวน 3 แผง ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "สภ.วังน้ำคู้ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)" ป้ายสามเหลี่ยม "สภ.วังน้ำคู้ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)" ป้ายสามเหลี่ยม สภ.วังน้ำคู้ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ป้ายสามเหลี่ยม สภ.นิคมสร้างตนเอง สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ป้ายสามเหลี่ยม สภ.บางระกำ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดป้ายสามเหลี่ยม

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ N3 ไฟแว๊บแดง 6 นิ้ว 220V จำนวน 3 แผง

 • ตรงกลางเป็นกล่องไฟ สกรีนข้อความ “หยุด-ตรวจ”
 • ด้านบนป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยมเป็นไฟหมุนสีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
 • หลอดไฟนีออน 36 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
 • หลอดไฟนีออน 20 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
 • ล้อหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว แบบมีเบรค 2 ล้อ ไม่มีเบรค 2 ล้อ
 • ข้อความด้านล่าง (ข้อความละ 1 แผง)
  • “สภ.บางระกำ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)”
  • “สภ.วังน้ำคู้ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)”
  • “สภ.นิคมสร้างตนเอง สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)”

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายสามเหลี่ยม โดยที่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงใช้สำหรับตั้งด่านตรวจ เหมาะสำหรับตำรวจ หรือทหาร สอบถามราคาราคาป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายสามเหลี่ยม