siamtraffic@yahoo.com

เสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuit จำนวน 820 ตัว

เสื้อสะท้อนแสง Apex Circuit

เทปสะท้อนแสง เทปสะท้อนแสงใช้สำหรับเสื้อสะท้อนแสง เทปสะท้อนแสง นำมาตัดเป็นเส้นๆ ให้พอดีกับเสื้อสะท้อนแสง การตัดแถบสะท้อนแสงเป็นตัวหนังสือแถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท ผ้าสำหรับทำเสื้อสะท้อนแสง การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้ การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรแถบสะท้อนแสงเป็นชื่อหน่วยงานบนเสื้อกั๊กจราจร การวัดระยะก่อนทำการรีดแถบสะท้อนแสง การรีดแถบสะท้อนแสงแบบตัวหนังสือ แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้วนำมาแกะพลาสติกออก เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กเซฟตี้ เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เย็บตัวกดล็อคพลาสติกด้านข้างตัวกดล็อคพลาสติกสีดำ ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า เสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuitการรีดแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสงสีเหลือง เสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่รีดแถบสะท้อนแสงแล้ว แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง เสื้อกั๊กจราจร สีเขียว และสีเหลืองแกะแถบพลาสติกที่อยู่บนแถบสะท้อนแสงหลังจากรีดเสร็จแล้ว แกะแถบพลาสติกออกจากเสื้อกั๊กเซฟตี้ เสื้อกั๊กจราจรสีเขียว เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงสีเขียว เสื้อกั๊กเซฟตี้สีน้ำเงิน เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีชมพู เสื้อจราจร Apex Circuit เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit เสื้อจราจรสีชมพู เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีชมพู เสื้อกั๊กเซฟตี้ เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง เสื้อกั๊กเซฟตี้สีเหลือง เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง เสื้อเซฟตี้สีเหลือง เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง เสื้อจราจร Apex Circuit เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit แพ็คกิ้งเสื้อสะท้อนแสง แพ็คกิ้งเสื้อสะท้อนแสงก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

เสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuit จำนวน 820 ตัว

 • โดยมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีม่วง สีเขียว สีเหลือง และสีชมพู
 • เสื้อสะท้อนแสงทุกตัวคาดแถบสะท้อนแสง 2 เส้น ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
 • ติดชื่อบริษัท Apex Circuit เป็นภาษาอังกฤษ เหนือแถบสะท้อนแสงที่ด้านหน้า
 • นอกจากนี้มีตัวเลขเรียงกันเหนือชื่อบริษัทอีกที
 • ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 สัปดาห์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสื้อสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสงใช้สำหรับเสื้อสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสงใช้สำหรับเสื้อสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสง นำมาตัดเป็นเส้นๆ ให้พอดีกับเสื้อสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสง นำมาตัดเป็นเส้นๆ ให้พอดีกับเสื้อสะท้อนแสง

ผ้าสำหรับทำเสื้อสะท้อนแสง

ผ้าสำหรับทำเสื้อสะท้อนแสง

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจร

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจร

แถบสะท้อนแสงเป็นชื่อหน่วยงานบนเสื้อกั๊กจราจร

แถบสะท้อนแสงเป็นชื่อหน่วยงานบนเสื้อกั๊กจราจร

การวัดระยะก่อนทำการรีดแถบสะท้อนแสง

การวัดระยะก่อนทำการรีดแถบสะท้อนแสง

การรีดแถบสะท้อนแสงแบบตัวหนังสือ

การรีดแถบสะท้อนแสงแบบตัวหนังสือ

แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้ว

แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้ว

นำมาแกะพลาสติกออก

นำมาแกะพลาสติกออก

เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กเซฟตี้

เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กเซฟตี้

เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

เย็บตัวกดล็อคพลาสติกด้านข้าง

เย็บตัวกดล็อคพลาสติกด้านข้าง

ตัวกดล็อคพลาสติกสีดำ

ตัวกดล็อคพลาสติกสีดำ

ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ

ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ

นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า

นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า

เสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuit

เสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuit

การรีดแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสงสีเหลือง

การรีดแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสงสีเหลือง

เสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่รีดแถบสะท้อนแสงแล้ว

เสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่รีดแถบสะท้อนแสงแล้ว

แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

แถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

เสื้อกั๊กจราจร สีเขียว และสีเหลือง

เสื้อกั๊กจราจร สีเขียว และสีเหลือง

แกะแถบพลาสติกที่อยู่บนแถบสะท้อนแสงหลังจากรีดเสร็จแล้ว

แกะแถบพลาสติกที่อยู่บนแถบสะท้อนแสงหลังจากรีดเสร็จแล้ว

การตัดแถบสะท้อนแสงเป็นตัวหนังสือ

การตัดแถบสะท้อนแสงเป็นตัวหนังสือ

แถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท

แถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัท

เสื้อกั๊กจราจรสีเขียว

เสื้อกั๊กจราจรสีเขียว

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงสีเขียว

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงสีเขียว

เสื้อกั๊กเซฟตี้สีน้ำเงิน

เสื้อกั๊กเซฟตี้สีน้ำเงิน

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีชมพู

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีชมพู

เสื้อจราจร Apex Circuit

เสื้อจราจร Apex Circuit

เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit

เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit

เสื้อจราจรสีชมพู

เสื้อจราจรสีชมพู

เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีชมพู

เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีชมพู

เสื้อกั๊กเซฟตี้

เสื้อกั๊กเซฟตี้

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง

เสื้อกั๊กเซฟตี้สีเหลือง

เสื้อกั๊กเซฟตี้สีเหลือง

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง

เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง

เสื้อเซฟตี้สีเหลือง

เสื้อเซฟตี้สีเหลือง

เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง

เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลือง

เสื้อจราจร Apex Circuit

เสื้อจราจร Apex Circuit

เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit

เสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuit

แพ็คกิ้งเสื้อสะท้อนแสง

แพ็คกิ้งเสื้อสะท้อนแสง

เทปสะท้อนแสงเทปสะท้อนแสงใช้สำหรับเสื้อสะท้อนแสงเทปสะท้อนแสง นำมาตัดเป็นเส้นๆ ให้พอดีกับเสื้อสะท้อนแสงผ้าสำหรับทำเสื้อสะท้อนแสงการรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรแถบสะท้อนแสงเป็นชื่อหน่วยงานบนเสื้อกั๊กจราจรการวัดระยะก่อนทำการรีดแถบสะท้อนแสงการรีดแถบสะท้อนแสงแบบตัวหนังสือแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้วนำมาแกะพลาสติกออกเย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กเซฟตี้เย็บกุ๊นชายผ้าเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเย็บตัวกดล็อคพลาสติกด้านข้างตัวกดล็อคพลาสติกสีดำตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อนำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเสื้อสะท้อนแสงบริษัท Apex Circuitการรีดแถบสะท้อนแสงบนเสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองเสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่รีดแถบสะท้อนแสงแล้วแถบสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่องเสื้อกั๊กจราจร สีเขียว และสีเหลืองแกะแถบพลาสติกที่อยู่บนแถบสะท้อนแสงหลังจากรีดเสร็จแล้วการตัดแถบสะท้อนแสงเป็นตัวหนังสือแถบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงานหรือบริษัทเสื้อกั๊กจราจรสีเขียวเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงสีเขียวเสื้อกั๊กเซฟตี้สีน้ำเงินเสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีชมพูเสื้อจราจร Apex Circuitเสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuitเสื้อจราจรสีชมพูเสื้อจราจรสะท้อนแสงสีชมพูเสื้อกั๊กเซฟตี้เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงเสื้อกั๊กเซฟตี้สีเหลืองเสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลืองเสื้อเซฟตี้สีเหลืองเสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลืองเสื้อจราจร Apex Circuitเสื้อจราจรสะท้อนแสง Apex Circuitแพ็คกิ้งเสื้อสะท้อนแสง

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยินดีให้บริการ:

 • เสื้อสะท้อนแสง
 • แถบสะท้อนแสง
 • แถบสะท้อนแสงติดเสื้อ
 • apex circuit
 • เสื้อสะท้อนแสง safety
 • เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียว
 • เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว
 • เสื้อกั๊ก Safety
 • แถบสะท้อนแสงเย็บติดเสื้อ
 • แถบสะท้อนแสงแบบรีด

Comments are closed.

Facebook