ราวเหล็กลูกฟูก 1,128 ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ศรีสัชนาลัย-แม่สิน

ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ราวกันตกเหล็ก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน แผงกันตก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ราวกันกระแทก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน  การยึดเสาการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน เป้าติดการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ราวกันอันตราย ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน เหล็กกั้นถนน ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน การ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน การ์ดเรล DWG.NO.RS.603-606 ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ราวเหล็กลูกฟูก DWG.NO.RS.603-606 ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูก 1,128 ม. ทางหลวงหมายเลข 101 ศรีสัชนาลัย-แม่สิน

งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2561 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน ระหว่าง กม.155+878 – กม.160+512 เป็นช่วงๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ราวเหล็กลูกฟูก (THICKNESS 2.5 MM.:CLASS “II” TYPE “I” ปริมาณงาน 1,128 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กลูกฟูก

ราวเหล็กลูกฟูก และเสาราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา guard rail ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเลน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันชน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันถนน ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เหล็กราวลูกฟูก ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา การ์ดเรล ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูก และเสาราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปยัง อ.จุน จ.พะเยา

 1. ราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 123 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 3. เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 130 ต้น
 4. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 130 ตัว
 5. น็อตราวเหล็กลูกฟูกยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 260 ตัว
 6. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,040 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 260 ตัว
 8. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 260 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 130 ตัว
 • ส่งไปยังอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กลูกฟูก หรือการ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวง แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605, DWG.NO.RS-606 โดยจำหน่ายสินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งทั่วประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กลูกฟูก

ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน แผ่นลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน การ์ดเรล DWG.NO.RS-603 สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ขนส่งราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย งานติดตั้งเสาราวกันกระแทก ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 จังหวัดน่าน การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กกั้นถนน DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันตกเหล็ก DWG.NO.RS-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 Guard rail ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวเหล็กกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันกระแทก ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 เหล็กมอก DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กมอก DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2
 • ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.22+000 – กม.34+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ติดตั้งการ์ดเรล (THICKNESS 2.5 MM. CLASS”II” TYPE”I”) ปริมาณงาน 952 เมตร
 2. เสาเสริม ปริมาณงาน 195 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดตั้งการ์ดเรล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save