แบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ จำนวน 4 ใบ

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ จำนวน 4 ใบ แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 4 ใบ สติ๊กเกอร์ข้อความ “ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ” จำนวน 4 แผ่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ติดบนแท่งแบริเออร์พลาสติก วีดีโอเกี่ยวกับแท่งแบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ จำนวน 4 ใบ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแบริเออร์พลาสติกมีสีส้ม และสีขาว ขนาดยาว 1, 1.5 […]

แบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร จำนวน 50 ใบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร จำนวน 50 ใบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 50 ใบ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว “แขวงทางหลวงชนบทระนอง” 2 ด้าน วีดีโอที่เกี่ยวกับแท่งแบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร จำนวน 50 ใบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นร้านแบริเออร์พลาสติกมีสีส้ม และสีขาว แบริเออร์พลาสติกขนาดยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน หรือข้อความต่างๆ ที่แท่งแบริเออร์พลาสติกได้ […]

แผงกั้นพลาสติกทรงกระบอก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 100 ใบ

รายละะเอียดแผงกั้นพลาสติกทรงกระบอก แผงกั้นพลาสติกทรงกระบอกสีส้ม จำนวน 100 ใบ ส่งแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอกที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้นพลาสติกทรงกระบอก สามารถติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ สอบถามราคาแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอกได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นพลาสติกทรงกระบอก ผลงานอื่นๆ : แบริเออร์ 1 เมตร ติดสติ๊กเกอร์ เทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 20 ใบ แบริเออร์พลาสติก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง […]

กำแพงกั้นน้ำยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบ และเสาจราจร จำนวน 100 ต้น

รายละเอียดกำแพงกั้นน้ำ และเสาจราจร กำแพงกั้นน้ำสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 12 ใบ เสาจราจร ชนิดพลาสติกสีส้มเกรด B ขนาดสูง 80 เซนติเมตร (คาดแถบ) จำนวน 100 ต้น พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) สำหรับติดตั้งเสาจราจรล้มลุก จำนวน 300 ตัว ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตกำแพงกั้นน้ำพลาสติก หรือแบริเออร์พลาสติกใช้สำหรับกั้น หรือแบ่งช่องทางจราจร เพิ่มน้ำหนักโดยการใส่น้ำ หรือทราย นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตเสาจราจรล้มลุกยึดติดกับพื้นโดยใช้พุก 3 ตัว ต่อเสากั้นจราจร 1 […]

แผงกั้นน้ำติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงยิง INK JET เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดแผงกั้นน้ำเทศบาลนครลำปาง แผงกั้นน้ำสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 25 อัน สติ๊กเกอร์โลโก้ เทศบาลนครลำปาง จำนวน 50 แผ่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงยิง INK JET ขนาด กลม 10 เซนติเมตร ติดที่แผงกั้นจราจรพลาสติก 2 ด้าน (หน้า-หลัง) ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้นน้ำมีขนาดยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความต้องการ โดยที่สามารถเพิ่มน้ำหนักแผงกั้นจราจรพลาสติกโดยการใส่น้ำ หรือทราย และถ่ายน้ำ หรือทรายออกเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายแบริเออร์พลาสติก สอบถามราคาแผงกั้นน้ำได้ที่ […]

แท่งแบริเออร์พลาสติก จำนวน 70 ใบ เสาล้มลุก จำนวน 200 ต้น

รายละเอียดแท่งแบริเออร์พลาสติก และเสาล้มลุก เสาล้มลุกชนิดพลาสติกสีส้ม 80 เซนติเมตร เกรด B สีส้ม(คาดแถบ) จำนวน 200 ต้น พุกดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) จำนวน 600 ตัว แท่งแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 70 ใบ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแท่งแบริเออร์พลาสติก ใช้สำหรับแบ่งช่องทางจราจร หรือปิดกั้นช่องทางจราจร สามารถเพิ่มน้ำหนักโดยการใส่น้ำ หรือทราย และถ่ายน้ำ หรือทรายออกเมื่อต้องการเคลื่อนย้าย โดยที่แบริเออร์พลาสติกของเรามี 3 ขนาด คือขนาดยาว 1, […]

กรวยกั้นถนน หลักพลาสติกล้มลุก และแบริเออร์พลาสติก ทช.สตูล

รายละเอียดกรวยกั้นถนน หลักพลาสติกล้มลุก และแบริเออร์พลาสติก ทช.สตูล กรวยกรวยกั้นถนนสูง 50 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) จำนวน 50 ใบ คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ สกรีนข้อความ “แขวงทางหลวงชนบทสตูล” หลักพลาสติกล้มลุกสีส้มแสด ชนิดพลาสติกนิ่ม เกรด A จำนวน 50 ต้น พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI102 (1/2) ติดพื้นปูน จำนวน 150 ตัว แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 20 ใบ ติดชื่อหน่วยงาน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว 1 ด้าน วีดีโอที่เกี่ยวกับหลักพลาสติกล้มลุก ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน […]

Facebook