ตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 แขวงการทางแพร่

สีตีเส้น สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกระดับ 1 ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น Potters รับตีเส้นจราจร และกะเทาะสีของเก่าออก กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก จังหวัดแพร่ กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางแพร่ กะเทาะวัสดุ THERMO PLASTIC แขวงการทางแพร่ กะเทาะวัสดุ THERMO PLASTIC จังหวัดแพร่ งานรับเหมากะเทาะวัสดุ THERMO PLASTIC จังหวัดแพร่ งานรับเหมากะเทาะวัสดุเทอร์โมพลาสติก จังหวัดแพร่ งานรับเหมากะเทาะวัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางแพร่ งานรับเหมาลบเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ งานรับเหมาลบสีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ ลบสีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ วัสดุ THERMO PLASTIC ที่ถูกกะเทาะออกแล้ว ลบสีเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ลบเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ลบเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ลบเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 11 ลบเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 แขวงการทางแพร่ ตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ตีเส้น จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 11
ตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 ปริมาณงาน 4,990 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+000 - กม.362+300 แขวงการทางแพร่

รายละเอียด ตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 แขวงการทางแพร่

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่

ที่อยู่ : 245 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

 • งานจ้างเหมาทำการตีเส้นด้วยวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 (สีขาว และสีเหลือง)
 • ปริมาณงาน 4,990 ตารางเมตร
 • ในทางหลวงหมายเลข 11
 • ตอน หนองน้ำเขียว-ปางเคาะ
 • ระหว่าง กม.355+000 – กม.362+300 (เป็นช่วงๆ)

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดวัสดุ THERMO PLASTIC ระดับ 1 มาตรฐานมอก.542-2549 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับตีเส้นจราจรตามโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ สอบถามราคาตีเส้นได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้น

งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางแพร่ปริมาณ 900 ม.

guard rail แบบ guard rail guard rail ราคา จำหน่าย guard rail steel guard rail ราคา เสา guard rail ราคา guard rail ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง W-Beam Guardrail ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง highway guardrail ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งการ์ดเรล มอก.248-2531 guard rail แขวงการทางแพร่ จำหน่าย guard rail แขวงการทางแพร่ steel guard rail แขวงการทางแพร่ ขุดหลุมเพื่อติดตั้ง W-Beam Guardrail แขวงการทางแพร่ ติดตั้ง highway guardrail แขวงการทางแพร่ ติดตั้งการ์ดเรล แขวงการทางแพร่ งานติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางแพร่ การ์ดเรล มอก.248-2531 แขวงการทางแพร่ guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ
งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - บ้านส้าน ระหว่าง กม.30+000-กม.31+250 ปริมาณงาน 900 เมตร จำหน่าย guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ steel guard rail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ W-Beam Guardrail จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ

รายละเอียด งานรับเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางแพร่ปริมาณ 900 ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่

ที่อยู่ : 245 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

 • งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-301
 • ในทางหลวงหมายเลข 1216
 • ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน
 • ระหว่าง กม.30+000 – กม.31+250 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้
 1. งานราวกันอันตราย W-Beam Guardrail Thickness 2.5 mm” Class II Type I ปริมาณงาน 900 เมตร
 2. เสาเสริม Dia 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม. ปริมาณงาน 400 ต้น

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต steel guard rail แบบ guard rail ตามมาตรฐานมอก.248-2531 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

ตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

ตีเส้นแขวงการทางแพร่
ตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นจราจรแขวงการทางแพร่ การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกลงสู่เครื่องตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนแขวงการทางแพร่ ตีเส้น จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ตีเส้นถนน จังหวัดแพร่ รับเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง รับเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีขาว รับเหมาตีเส้น แขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนน แขวงการทางแพร่ กระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก ทำความสะอาดพื้นผิวถนนก่อนลงน้ำยาไพรเมอร์ พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้น จังหวัดแพร่ การเก็บตัวอย่างวัสดุเทอร์โมพลาสติกทุกๆ 100 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ งานตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ ตีเส้นจราจร ลาดยาง แขวงการทางแพร่ สีตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติกระดับ 1 สีเหลือง รับเหมาตีเส้นจราจรแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนนแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนนจังหวัดแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจรจังหวัดแพร่ รับเหมาตีเส้นจังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรบริเวน บ้านห้วยน้ำจอม จังหวัดแพร่ ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ หน่วยงานตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

รายละเอียด ตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่
 1. จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง และสีขาว ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 103(สอง)-กม.48+732 (ต่อเขตสน.บท.ลำปางที่ 2) ระหว่าง กม.17+944-กม.22+425 ปริมาณ 2,250 ตารางเมตร
 2. จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง และสีขาว ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองแพร่-ต่อทางของกรมทางหลวงชนบท ระหว่าง กม.18+000-กม.23+753 ปริมาณ 2,014 ตารางเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save