งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 thermoplastic line marking paint แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งาน THERMOPLASTIC PAINT แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานสีตีเส้น แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้น แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้นถนน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งาน THERMOPLASTIC PAINT มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานสีตีเส้น มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 thermoplastic line marking paint มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 รับเหมาตีเส้นจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้นถนน มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้น มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตีเส้นจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งาน THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 thermoplastic line marking paint ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งานสีตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งาน THERMOPLASTIC PAINT มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจร มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งาน THERMOPLASTIC PAINT ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้นถนน มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 ตีเส้น มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งานสีตีเส้น มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 เครื่องหมายจราจร ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 - กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 จังหวัดน่าน งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร thermoplastic line marking paint ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานสีตีเส้น ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้น ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้นถนน ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งาน THERMOPLASTIC PAINT มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจร มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร งานสีตีเส้น มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้น มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ตีเส้นถนน มอก.542-2549 ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งาน THERMOPLASTIC PAINT เครื่องหมายจราจร งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร งานสีตีเส้น เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน รับเหมาตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 งาน THERMOPLASTIC PAINT มอก.542-2549 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 เครื่องหมายจราจร มอก.542-2549 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร มอก.542-2549 งานสีตีเส้น มอก.542-2549 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 ตีเส้น มอก.542-2549 ตีเส้นจราจร มอก.542-2549 รับเหมาตีเส้นจราจร มอก.542-2549 ตีเส้นถนน มอก.542-2549 งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จังหวัดน่าน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.ที่ 542-2549 ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 จังหวัดน่าน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.ที่ 542-2549 ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - สะเกิน

รายละเอียด งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 แขวงทางหลวงน่านที่ 2

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงน่านที่ 2

งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ที่มอก.542-2549 ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา – สะเกิน ระหว่าง กม.16+875 – กม.18+400, กม.56+500 – กม.67+437 (เป็นช่วงๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • จัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.ที่ 542-2549 ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,053 ตารางเมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT มอก.542-2549 และจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางโดยการตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save