งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317

งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317

ตีเส้นจราจรแขวงทางการสระแก้ว ตีเส้นถนนแขวงทางการสระแก้ว สีเทอร์โมพลาสติก งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 วัสดุเทอร์โมพลาสติก งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 จังหวัดสระแก้ว รถตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก Tri-Starตีเส้นแขวงทางการสระแก้ว ตีเส้นเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร ตีเส้นถนนเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร ตีเส้นถนนเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ตีเส้นจราจรเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 รถตีเส้นถนน รถตีเส้นตีเส้นเขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ตีเส้นเขาแหลม-สระแก้ว แขวงการทางสระแก้ว ตีเส้นจราจรเขาแหลม-สระแก้ว แขวงการทางสระแก้ว ตีเส้นเขาแหลม-สระแก้ว แขวงการทางสระแก้ว รถตีเส้นจราจร ทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 จังหวัดสระแก้วตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 317 จังหวัดสระแก้ว ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 317 จังหวัดสระแก้ว ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 317 จังหวัดสระแก้ว ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 317 แขวงการทางสระแก้ว หลักกิโลเมตร ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 317 แขวงการทางสระแก้ว ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 317 แขวงการทางสระแก้ว รับเหมาตีเส้นจราจรรับเหมาตีเส้น การเก็บตัวอย่างสีเทอร์โมพลาสติกทุกๆ 100 ตารางเมตร การวัดความหนาของสีเทอร์โมพลาสติก การวัดความหนาวัสดุเทอร์โมพลาสติก เจ้าหน้าที่แขวงการทางสระแก้ว รถแขวงการทางสระแก้ว การวัดความหนาของสีเทอร์โมพลาสติกจากการเก็บตัวอย่าง งานตีเส้นจราจรจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  • งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม-สระแก้ว ระหว่าง กม.89+300-กม.102+500 ปริมาณงาน 5,005 ตารางเมตร
  • ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางสระแก้ว
  • สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว Tri-Star 26,600 กิโลกรัม
  • สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง Tri-Star 7,160 กิโลกรัม
  • ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 Potters 2,125 กิโลกรัม
  • น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) 20 ปี๊บ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ลูกแก้วโรยเส้น น้ำยาเชื่อมประสาน