ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่

ตีเส้นแขวงการทางแพร่ ตีเส้นจราจรแขวงการทางแพร่ การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกลงสู่เครื่องตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนแขวงการทางแพร่ ตีเส้น จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจร จังหวัดแพร่ ตีเส้นถนน จังหวัดแพร่ รับเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง รับเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีขาว รับเหมาตีเส้น แขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนน แขวงการทางแพร่ กระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก ทำความสะอาดพื้นผิวถนนก่อนลงน้ำยาไพรเมอร์ พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้น จังหวัดแพร่ การเก็บตัวอย่างวัสดุเทอร์โมพลาสติกทุกๆ 100 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ งานตีเส้นจราจร แขวงการทางแพร่ ตีเส้นจราจร ลาดยาง แขวงการทางแพร่ สีตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติกระดับ 1 สีเหลือง รับเหมาตีเส้นจราจรแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนนแขวงการทางแพร่ รับเหมาตีเส้นถนนจังหวัดแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจรจังหวัดแพร่ รับเหมาตีเส้นจังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจรบริเวน บ้านห้วยน้ำจอม จังหวัดแพร่ ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ หน่วยงานตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่ ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ รับเหมาตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 แขวงทางการแพร่ งานตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

รายละเอียดงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022

  • ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางแพร่
  1. จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง และสีขาว ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 103(สอง)-กม.48+732 (ต่อเขตสน.บท.ลำปางที่ 2) ระหว่าง กม.17+944-กม.22+425 ปริมาณ 2,250 ตารางเมตร
  2. จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 สีเหลือง และสีขาว ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองแพร่-ต่อทางของกรมทางหลวงชนบท ระหว่าง กม.18+000-กม.23+753 ปริมาณ 2,014 ตารางเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร