เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง-วังมะนาว

เครื่องหมายนำทาง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ลูกแก้วติดถนน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม glass road stud แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ลูกแก้วติดถนน 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม หมุดลูกแก้ว 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งลูกแก้วติดถนน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งลูกแก้วติดถนน 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การติดตั้งหมุดลูกแก้ว 360 องศา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ลูกแก้วติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 ลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 35 ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 ลูกแก้วติดถนน 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 หมุดลูกแก้ว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งลูกแก้วติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งลูกแก้วติดถนน 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งหมุดลูกแก้ว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้ง glass road stud ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งลูกแก้วติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งลูกแก้วติดถนน 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว การติดตั้งหมุดลูกแก้ว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม. 53+875 - กม. 84+040 เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม. 53+875 - กม. 84+040 ปริมาณงาน 2,896 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม. 53+875 - กม. 84+040 ปริมาณงาน 2,896

รายละเอียด เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง-วังมะนาว

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง – วังมะนาว ระหว่าง กม. 53+875 – กม. 84+040 ปริมาณงาน 2,896 ตัว ดังนี้

  • 360° ROAD STUD ปริมาณงาน 2,896 ตัว
  • TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.7 ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายนำทางเป็นลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ใช้สำหรับติดตั้งบนถนนเพื่อแบ่งช่องทางจราจร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตลูกแก้วไฟกระพริบชนิดหลอด LED แบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ สอบถามราคาเครื่องหมายนำทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายนำทาง

งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์

การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง การติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 3m การติดตั้งหมุดจราจร การติดตั้งหมุดสะท้อนแสง เครื่องหมายนำทาง หมุดสะท้อนแสง 3m หมุดจราจร หมุดสะท้อนแสง เครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดสะท้อนแสง 3m แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดจราจร แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดสะท้อนแสง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดสะท้อนแสง 3m ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601

รายละเอียด งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง(หมุดสะท้อนแสง 3M) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ – วังยาว ระหว่าง กม.210+167 – กม.232+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,918 อัน โดยกระทำการดังนี้

  1. UNI – DIRECTION ROAD STUD ปริมาณงาน 7,100 อัน
  2. BI – DIRECTION ROAD STUD ปริมาณงาน 568 อัน
  3. 360 องศา ROAD STUD ปริมาณงาน 250 อัน
  4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.7

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายนำทางหรือหมุดจราจร สอบถามราคาหมุดสะท้อนแสงได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายนำทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save