หมุดติดถนน ลูกแก้วติดถนนไฟกระพริบ ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

หมุดติดถนน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

ลูกแก้วสะท้อนแสงแบบมีไฟกระพริบ ลูกแก้วติดถนนแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ หมุดติดถนน หมุดติดถนนสะท้อนแสง หมุดจราจร หมุดสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หมุดติดถนน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หมุดแก้วสะท้อนแสง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หมุดแก้วสะท้อนแสงแบบมีไฟกระพริบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หมุดติดถนนสะท้อนแสง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หมุดจราจร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดหมุดติดถนน ลูกแก้วติดถนนไฟกระพริบ ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

  • ลูกค้า : บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • ที่อยู่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
  1. ลูกแก้วติดถนนไฟกระพริบ 360 องศา สีเหลือง จำนวน 15 อัน
  2. หมุดติดถนน HIGH-WAY มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 10 อัน
  3. ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงกับพื้นซีเมนต์ ICC สาธุประดิษฐ์ 25 จุด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมุดติดถนน