ลูกแก้วจราจร จำนวน 50 ลูก ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่

หมุดลูกแก้ว ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่

ลูกแก้วจราจร ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ ลูกแก้วสะท้อนแสง ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ หมุดลูกแก้ว ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ ลูกแก้วติดถนน ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง 360 องศา ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่

รายละเอียดลูกแก้วจราจร

  • ลูกแก้วจราจร 360 องศา สีขาว จำนวน 50 ลูก
  • ค่าขนส่งสินค้า และติดตั้งหมุดลูกแก้วที่สนามกอล์ฟเลกาซี่

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตลูกแก้วจราจรเป็นลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ใช้สำหรับติดตั้งบนถนนเพื่อแบ่งช่องทางจราจร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตลูกแก้วไฟกระพริบชนิดหลอด LED แบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ สอบถามราคาหมุดลูกแก้วได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกแก้วจราจร